İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla ilgili Allah’ın emirleri, peygamberin tavsiyeleri pek çoktur.

Lokman suresi 17 de iyiliği emretmek yani iyiliğin çoğalması, iyilik yapanların artması, kötü ve kötülüklerin azalması için çalışmanın azmedilmeye değer bir iş olduğu bildirilmiştir.

Kur’an’da:

-“Uygun olanı emreden, fenalığı yasaklayan ve Allah’ın yasalarını koruyan müminleri müjdele.” (Tövbe: 112)

-“Sizden hayra çağıran; iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran: 104)

-“Sizler, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız.” (Age: 10) buyrulmuştur. 

Peygamber (a.s) da şöyle buyurmuştur:

-“Günah işleyenleri, günahtan men etmeyenlere Allah hepsini kapsayan azap gönderir.” (Kimya-yı Saadet: 411)

Yetiştirilmemiş evladın, kıyamet gününde ana babasının yakasına yapışıp: “Allah’ım bunlardan benim intikamımı al!” diyeceğini haber vermiştir.

-“Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten alı korsunuz ya da Allah size azap gönderir. Sonra siz azaptan kurtulmak için dua edersiniz de duanız kabul olmaz.” (Tirmizi,

Fiten: 9)

-Kötülükten men edilmezse, Allah onlara azap indirir. “İyilere de mi ya Resulallah!” denince 

“Evet. Sonra o iyiler Allah’ın rahmetine kavuşur.” (Ramuz el-Ehadis: 54/2)

-“İyilik hâkim kılınmazsa, Allah o yer halkına şerlileri musallat eder.” (Age: 502/11) diye uyarmıştır. 

İyilik konusunda yardımlaşmamız emredilmiştir. Allah:

-“İyilikte yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maida: 2)

-“Kâfirler birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz Allah’ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.” (Enfal: 73) diye haber vermiştir.

“Bana ne.” Yok. “Her koyun kendi bacağından asılır” yok. Herkesin sorumluluğu vardır. Hz. Ebu Bekir (r.a): “İyi hareket edersem bana yardım ediniz. Kötü davranırsam beni doğrultunuz.” demiştir. 

Faziletli, sevabı bol işlerden biri de Allah yolunda çalışmak, Allah rızası uğruna gayret sarf etmektir. Allah şöyle emrediyor:

-“Ey iman edenler! Allah’tan korkun O’na yaklaşmaya yol arayın. Allah yolunda cihad edin ki, kurtulasınız.” (Maida: 35)

-“Ey müminler! Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Tövbe: 41)

-“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din tamamıyla Allah’ın oluncaya kadar uğraşın, çalışın.” (Enfal: 39)

Peygamber (a.s) da: 

-“Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi haramdır.” (B.Hadis Ans: 3/6091) -“Bir kimse cihad etmez veya bir mücahidi desteklemez veya cihad edenin çoluk çocuğuna bakmazsa, daha kıyamete varmadan o kimse belaya uğrar.” (R. Salihın: 1353)

-“Cihad edene yardım eden, o gazi ölünceye veya cihadı bırakıncaya kadar sevabına iştirak eder.” (Hadis Ans: 17/859) müjdesini vermiştir.

İnsanın yalnız kılıç sallaması cihad değildir. İnsanın anne babasına bakması, iyi evlat yetiştirmek için çalışması, başkalarına muhtaç olmamak için çalışması da cihattır. (Ramuz el-

Ehadis: 362/8)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir