İYİLERLE BERABER OLMAK

İyi arkadaş insanın felahı, kötü arkadaş da helakıdır. Zira iyi örnekler, iyi modeller insanın iyi olmasını, iyi yaşamasını sağlar.

Bir insan iyilerle amel işlese, fakat günahkarlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider. Kıyamette kötülerle beraber haşrolunur. Bir insanın ameli kötü de olsa, iyilerle beraber olsa, Allah onu iyilerle beraber haşredecektir.

İyilerle beraber olanların üzerine Allah’ın rahmeti yağar. İyilerle beraber olanlara, Allah’ın melekleri sevap yazar. Çünkü o kişi iyilerden iyi şeyler öğrenir.

Hz. Peygamber: “İyi arkadaş güzel kokular satan dükkana benzer.” Buyurur. (R.Salihin:1/362) böyle bir dükkandan bir şeyler almasa da insan, oranın güzel kokusunu teneffüs eder.

İyilerle olmak, insana huzur verir.

Firavunun karısı Asiye, iyilerle oldu. Ashab-ı kehfin köpeği iyilerle oldu, aziz oldu.

Hz. Peygamber şöyle anlatır:

“Üç kişi geceleyin bir mağaraya sığındılar. Bir kaya mağaranın kapısını kapattı, çıkamadılar. “ Bizi iyi amellerimizden başka bir şey kurtaramaz” dediler. Dua etmeye başladılar.

Biri: “Ya Rabbi, ihtiyar ana babama süt getirmiştim, uyumuşlardı. Onlar uyanıncaya kadar başlarında bekledim. Uyandıklarında sütlerini içirdim. Bunun senin yanında değeri varsa bize yardım et, kurtar” der. Kaya biraz aralanır.

Diğeri: “Ya Rabbi, bir kadına çirkin teklifte bulundum, karşılığında yardım edecektim. Sonunda senden korktuğum için isteğimden vazgeçtim. Bunun için senin yanında bir değeri varsa bize yardım et, kurtar” der. Kaya biraz daha açılır. Fakat çıkmalarına imkan yoktur.  

Üçüncüsü de: “Ya Rabbi, yanımda ücretle çalışan işçi ücretini almadan gitmişti. Onun ücreti ile bir kuzu aldım, çoğaldı. O kişi çıkageldi, alacağını istedi. Sürüyü gösterdim. İnanmadı, anlattım. Koyunları aldı, gitti. Bu hareketimin yanında bir değeri varsa, bizi buradan kurtar” der. Kapı çıkabilecekleri kadar açılır ve çıkar giderler. (R.Salihin:1/12)

Bir iyi, bir iyilik yetmemiştir. Bela ve musibetlerin definde iyilere, iyiliklere ihtiyaç vardır.

Adamın biri ölür. Melekler: “ haydi cennete” derler. Adam cehennemi görmek ister. Gördüğü manzara: Bir sofra var, her türlü yiyecek var, etrafında insanlar uzun saplı kaşıkların bileklerine bağlı olması nedeniyle herkes aldığını ağzına götürmek isteyen hepsi aç, muzdaripler.  

Cennete götürüyorlar: Orada da aynı, aynı sofra, aynı yemekler, aynı kişiler, aynı kaşıklar. Fakat bir fark var, yemeği alan kendi ağzına götürmeye çalışmıyor. Herkes karşısındakinin ağzına götürüyor. Aç yok, hepsi mutlu kimseler. İşte iyi insanların oluşturduğu ortam. İşte iyilerle gelen mutluluk…

Ebu Hureyra (RA) şöyle nakleder:

Allah Resulü buyurdu ki; zikredenlerin haberi Allah’a arzedilince Cenab-ı Allah şöyle der:

– Ey Meleklerim, sizi şahit kılıyorum, onları affettim, bağışladım.”

O sırada bir melek der ki;

 • Ya Rabbi! Onların arasında falan günahkar kimse de var. O onlardan değil başka bir maksatla onların arasında bulunuyor.”

Bunun üzerine Cenab-ı Allah:

 • Onu da affettim. Onlar öyle kimseler ki, onlarla beraber olanlar da kurtuldular” buyurur.

İyi insanlarla olmanın bir cemaat içinde bulunmanın mükafatına bakın…

Bir insan iyi de olsa, kötü insanların yanında bulunsa, Cenab-ı Allah onu da diğerleri ile beraber cezalandıracaktır.

Musa (AS) zamanında yağmur duasına defalarca çıkıldığı halde yağmur yağmaz. Musa (AS): “Ya Rabbi yağmurun yağmamasına sebep ne?” diye niyazda bulunur. Gelen vahiy: “İçinizde günahkarlar var” olur.

“Ak köpeğin pamuk pazarına zararı olur” derler. Günahkarların başkalarına da zararı olur. Allah’ın rahmeti bile yağmaz.

Bir insan Salihlerle, takva ehliyle beraber olursa, bir çok şey kazanır.

 • İyilik öğrenir, sevap kazanır, güzel bir hayat yaşar.
 • Günahlardan uzak kalır. İyilere inen rahmetten ve aftan yararlanır.
 • “Allah’ın doğrularla beraber ol” emrine uymuş olur.
 • Hz. Peygamberin: “Kişi sevdiği ile beraberdir” hadisindeki müjdeye mahzar olur.

Şöyle derler:

 • Alimle olanın ilmi artar.
 • Salihlerle olanın ibadeti artar.
 • Takva sahipleri ile olanın günahtan kaçma arzusu artar.
 • Günahkarlarla olanın günah işleme meyli artar.
 • Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi ve hırsı artar.
 • Fakirlerle beraber olanın şükrü artar.
 • Cahillerle, ahmaklarla beraber olanın pişmanlığı artar.

Gazali, Kimya-yı Saadet adlı eserinde arkadaşlığın şartlarını üç madde halinde şöyle ifade etmiştir:

 1. “Arkadaş akıllı olmalı,
 2. Güzel ahlaklı olmalı,
 3. Salih kimse olmalıdır” (1/332) Arkadaş bu üç vasfa sahip olursa, zarar gelmez, fayda gelir.

Cafer-i Sadık, beş kimsenin arkadaşlığından kaçının diyerek beş kimseyi şöyle sıralamıştır:

1-     Yalancıdan kaçının. Çünkü yalancı sana yalan söyler ve aldatır. 2-     Ahmaktan kaçının. Çünkü ahmak sana iyilik etmek istese de edemez. Bilmeden kötülük eder.

 • Cimriden kaçının. Cimri olan, kendisine en çok ihtiyaç duyduğun bir anda seni terk eder.
 • Korkak olandan kaçının. Korkak her an senin yanında olmaz. Seni savunamaz, sana destek olamaz.
 • Fasık olandan kaçının. Fasık olan seni her yerde harcar.

Görülüyor ki; iyilik isteyen, iyilerle olacak, iyiliği iyilerle beraber olmakla elde edecektir.

Hastalardan uzak durulmazsa nasıl hastalık bulaşıyorsa, kötülüklerden uzak kalmayınca da kötülüklerinden uzak duramayız.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir