İyi insan kötü insana Kur’an’dan örnekler

-“İnsanların öyleleri vardır ki; Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.’’ ( Bakara:200)

-“İnsanların öyleleri vardır ki; dünya için söyledikleri, senin hoşuna gider. Hatta inandırabilmek için Allah’ı şahit tutar. Halbuki

O, hasımların en hasmıdır.‘’ (Bakara:204)

-“İnsanların öyleleri vardır ki, Allah’ ın rızası için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.’’ ( Bakara:207)

-“O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.’ (Mü’minun:8)

-“Doğrusu günahkarların yazısı muhakkak siccinde olmaktır. (Siccin: Kafirlerin amellerinin yazıldığı kitap) (Mudafifin:7)

-“İyiler cennette, kötüler cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Kafirler bir daha oradan ayrılamazlar.’’ (infitar:13-

14)

-“Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren, kötüler girer.’’ ( Leyl:14-15)

-“Ehl-i Kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.’

(Beyyine:6)

-“İman edip, salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.’’ (Beyyine:7)

-“Onların mükafatı, altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’ tan hoşnut olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkan ve ona saygı gösterenler içindir.’’ (Beyyine:8)

Bu örneklerde iyi insan, kötü insandan bahsedilmekte ve acıklı sonları haber verilmektedir. 

Dünya iyilik ve iyi insanlarla değişecek ve onlarla daha mutlu, daha huzurlu olacaktır.

İyiliğin kaynağı da, kötülüğün kaynağı da insandır. İnsan düzelecek olursa, dünya düzelecektir.

Peygamber(as)’ın ifadesiyle:” Herkes kapısının önünü süpürse, şehir temiz olur.’’

İyilik nedir denirse, faydalı olan her şey iyiliktir. İnsanlara gülümsemek iyiliktir. Selam vermek iyiliktir. Halini sormak iyiliktir. İhtiyacını gidermek iyiliktir. Hasta ziyareti iyiliktir. Güzel söz iyiliktir. İnsanları rahatsız eden şeyi yok etmek iyiliktir. İyiliğin sınırı yoktur.

Bütün kötülükler, iyilikle ortadan kalkar. İyilik olmadan düzelme olmaz. Onun için Cenab-ı Allah iyiliği emrederek, Kötülükten sakındırmayı emretmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir