İYİ BİR İSİM KOYMAK

Ana babanın çocuklarına ilk görevlerinden biri de ona iyi bir isim koymaktır. Bunu,sağ kulağına ezan, sol kulağına a kamet getirerek koymalıdır. Bu sünnettir.

Peygamberimiz: “Kim, çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, çocuklardan ayrılmayan bir cin vardır ki, ona zarar veremez.” (K. Sitte: 1/309) buyurur.  

Peygamberimize dedesi Muhammed adını verince:

– Bu adı nereden buldun, dediler – “Falan ne der?” demeyin. Kim ne derse desin, ismin güzelini, hayırlısını verin.  

“Çocuklarınıza Müslüman adı koyun, dillenmeye başladıklarında ona Allah, peygamber gibi sözleri, 7 yaşına geldiklerinde ise namazı öğretin. Annesinin başörtüsü, babasının takkesi ile onur duyan çocuk yetiştirelim.”

Peygamberimiz: “Kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Onun için çocuklarınıza güzel isimler veriniz.” buyurmuştur. (K.

Sitte: 1/279)

İsim güzel olacaktır. Yabacı kültürlerin ve filmlerin etkisiyle kültürümüze, inancımıza ters, kamuoyunu inciten yabancı isim koymak, bazı çevrelerde adet oldu.

O çocuk da yabancılara özeniyor, yabancılar gibi hac takarak, küpe takarak büyüyor.

Ana baba titiz olacak: Müslüman ismi koyacak, İslamı öğretecek ve Müslüman biri ile everecektir.

Hz. Aişe: “Allah Resulü çirkin isimleri değiştirdi” der. (K. Sitte 1/293)

Birine peygamber (as):

 • Adın ne? diye sorar.
 • Cemre, cevabını verir.  
 • Hayır, senin adın cemil, olsun der. (Cemre = ateş parçası, Cemil = güzel demek)

Bir gün de sütlü bir deve için peygamber (as):

 • Bunu kim sağacak? der. Biri:
 • Ben, der. Ona:
 • Adın ne? der  
 • Mürre (=acı) Tekrar:
 • Bu deveyi kim sağacak? der. Biri:
 • Ben der.
 • Adın ne? der
 • Harb, cevabını verir. Ona da “otur” der. Tekrar:
 • Bunu kim sağacak? diye sorar. Biri:
 • Ben der. Ona da:
 • Adın ne? Onun güzel bir adı vardır. “Sen sağ” der. (K. Sitte 1/284)

İsim manası kötü, alay konusu olacak, kötülüğü çağrıştıracak olmamalı, aşağılayan isim de olmamalı, yabancı isim olmamalıdır. Ayrıca, kötü ad takma lakap takma da yanlıştır.  

Hz. Peygamberin adı ve “Ebel Kasım” künyesi, Allah adı ve Allah’ın zatına ait sıfatları isim olarak verilmez.

Başka künye kullanılır mı? Evet. Hz. Ali = Ebu Turab, Hz. Ebubekir = Sıddık, Ömer = Faruk, Osman = Zinnureyn gibi künyeler kullanılmıştır.  

İsim, üç gün içinde, büyüklerinde onayı alınıp, konursa iyi olur. Doğup ölen çocuğa da isim konmalıdır. Peygamber (as) şöyle der:

“Allah’ın en çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerdir. (K. Sitte 1/280) Allah, kötülüğü hatırlatan gurur, kibire sebep olan, kötülüğü çağrıştıran isimleri sevmez.  

Çocuğun göbeğinin cami temeline, duvarı dibine, avlusuna gömmenin camiye bağlı olacağı inancı yanlıştır. Camiye gidecek tarzda yetiştirilirse, camiye bağlı olur…” Akika kurbanı kesme; gücü olan keser “Ya Rabbi sağlıklı büyüsün, hayırlı olsun” diye dua ederse iyi olur.  

Kurbanın kanını çocuğun alnına sürme gibi bit’at işlenmelidir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir