İŞVERENİN DE HAKLARI VARDIR

İşçi, işveren bir birine muhtaç kimselerdir. 

İşçi aldığı ücreti hak etmelidir. Mazeretsiz izin alma, rapor alma yoluna gidip işyerini zarara uğratmayacaktır. 

İşçinin işyerine zarar verme hakkı yoktur. Eğer zarar verme durumu olursa, onun telafi edilmesi gerekir. Zarar verdi diye zarar verilmez. Hak doğar. 

Allah Kur’an’da: “Yaptığınız işi tam yapın” diye emrediyor. (Bakara 195). İşçi yaptığı işin noksansız, hilesiz olmasına dikkat edecektir. Allah işini güzel yapmayanı sevmez. 

Hz. Ömer (ra) bir yolculuk sırasında genç bir çobana rastlar. Aralarında şu konuşma geçer. 

 • Bu koyunlardan birini bana sat. 
 • Satamam, koyunlar benim değil. 
 • İyi ya kurt yedi veya kayboldu dersin. 
 • Olmaz, diyemem. 
 • Patronun nereden bilecek, nereden görecek?
 • O görmese de, bilmese de Allah görmüyor, bilmiyor mu? Ona ne derim?

Evet herkesin işçinin açık olanını da gizli olanını da Allah biliyor, görüyor ve soracak. 

İşçinin işverende ne gibi hakları var bir göz atalım:

Peygamber (as) şöyle buyurur:

 • “İşçiyi çalıştırıp ücretini tam ödemeyenin hasmıyım” (Buhari Buyü:106)

İşveren işçiyi kardeş bilecektir. Ona hakaret etmeyecek, azarlamayacak, hor davranmayacak ve onu küçük görmeyecektir. 

 • İşçinin sigortasını yatıracak, tazminatını verecektir. İşçinin hakkını yiyen, ona hile yapan bunun cezasını misli misline öder. Malı telef olur, yanar, bir başka zalim ona musallat olur. Atalarımız: “Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” demişlerdir. Bir de şu söz anlamlıdır: “Haydan gelen huya gider” “Ağlayanın malı gülene hiçbir zaman yaramaz. 

İşveren, işçinin işyerinin dışındaki bazı problemleri ile de ilgilenecektir. Bayramlarda ikramlarda bulunacaktır. Bu ona bir kayıp olmaz.

İnancından dolayı sıkıntı veren ibadetine, örtüsüne engel olan, karşısında Allah’ı bulacaktır. 

 • İşveren, anlaşmalarına bağlı kalacak. 
 • Güven verecek, dürüst davranacak. 
 • Irzına, namusuna göz dikmeyecek. 
 • Bahane üretip zorunlu izin vermeyecek veya işinden etmeyecektir. 
 • Aslında iki tarafta birbirinin velinimetidir. Biri olmadan diğeri olmaz. Bunun için iki tarafta görevini tam yapacak ve hukukuna riayet edecektir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir