İstişare eden yardım görür

Lokman hekim oğluna şöyle nasihat etmiştir.

-“Yapacağın işi daha önce bunu denemiş, tecrübe etmiş kimselere danış. Çünkü onlar kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri sana bedava verirler.”

Büyükler nice yazlar nice kışlar geçirmiş, toprağa kök salmış çınara benzerler. Nice olaylara şahit olmuştur. Gölgesi geniştir.

Şeyh Edibali ne güzel söylemiş:

-“Ey oğul!  Ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.”

Bilgi sahibi, tecrübeli kimselerle istişare eden pişman olmaz. En uygun kolay yol istişare ile bulunur.

İstişare Cenab-ı Allah’ın emridir. Hz. Peygamberin sünnetidir. Buna göre Müslüman her işini istişare ile yürütecektir. Hakkında ayet ve hadis olmayan konularda çözüm için en uygun yol istişaredir.

Peygamber (as) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:

-“İstişare eden mahrum olmaz. İstişare eden pişman olmaz. İktisat eden de darlık görmez.” (Ramuz:374/8)

Bir hadislerinde de:

-“İstişare eden yardım görür. İstişare edilen bildiğini doğru söylemelidir. Yoksa emanete hıyanet etmiş olur.” (Age:108/1)

İstişare ile yapılacak işler kolaylaştığı gibi doğru yapılmış da olur. Akıl akıldan üstündür. Bazı kimselerin bilgisi fazla, tecrübesi çoktur.

Kendine güvenip kendi bildiği gibi yapanın yanılma ihtimali fazladır. Peygamber (as): “Allah ümmetimi sapıklık üzerine birleştirmez”  buyurmuştur. (Rumuz:16/42)

İsrail oğullarının şahsi görüşleri ile hareket ederek yanıldıklarını ifade ile Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“İsrail oğulları şahsi reyleri ile fetva verip kendilerini de başkalarını da sapıttılar” (İbrahim Canan Hadis Ans:16/465)

Yanlış kararlar verip yanmış işler yapılmaması için bir Allah dostu şu tavsiye de bulunmuştur.

-“Sormaktan utanma, yardım istemekten çekinme! Kendi düşüncesi ile hareket eden doğruyu göremez. Her sanatı ehlinden öğren, her işi de ehline danış!”

Başkalarına danışmayan insan ya cahildir ya da gurur sahibidir. O kendini üstün görür kendini akıllı sanır. Fikir soran danışan insan ise mantıklı düşünen, yumuşak huylu kimsedir. O işin doğrusunu yapar.

Peygamber (as) bir hadislerinde:

-“Kim bir iş yapmak için bir mü’mine istişare için baş vurursa, Allah onu işlerin en doğrusuna yöneltir” buyurmuştur. (Camiu’s-Sağır:3/304) demek ki istişare eden yardım görecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir