İSTİHARE NAMAZININ KILINIŞI

İstihare, hayırlı olanı istemek demektir.

İşlerimizde neyin daha hayırlı olduğunu anlamak için:

– Niyet edilir, Subhaneke okunur. Euzu besmele çekilir. Fatiha ve Kâfirun suresi okunur. Rükû secde yapılır.

İkinci rekâtta da Besmele Fatiha – İhlâs suresi okunur. Rükû secde yapılır, selam verilir. Ve şu dua okunur.

Okunuşu:

 “Allahumme inni estehiruke bi – ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela yâ’lemun ve ente allamu’l-ğuyub. Allahumme in kunte ta’lemu enne hâza’l, emre hayrun li fi dini ve meâşi ve akıbeti emri âcili emri ve âcilihi fakdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fih. Ve in kunte ta’lemu enne haza’l-emre şerrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri âcili emri ve acilihi fasrifni anhu va’kdur liyelhayra kâne sume ardini bih.”

Anlamı:

Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsun bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsun bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnut eyle.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir