İSTİHARE NAMAZI

Araplar neyi nasıl yapacakları konusunda; fal oku çekerlerdi.  

İstihare: Hayırlı olanı istemek demektir.  

İşlerimizde nasıl hareket edeceğimizi, neyin daha iyi, daha doğru olduğunu anlamak için bir işaret istemek maksadı ile kılınan iki rekat namazdır.  

Birinci rekatta Fatiha ve Kâfirun sûreleri okunur. İkinci rekatta Fatiha ve İhlâs Sûreleri okunur. Selam verdikten sonra istihare duası okunur.  

Daha sonra abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Beyaz ve yeşil renklerin görülmesi, hayır ve iyi manasına gelir. Siyah ve kırmızı renklerin görülmesi hayırlı olmadığına işarettir.  

Cabir bin Abdullah‟tan rivayet edildiğine göre kendisi şöyle anlatmıştır: Rasulullah (SAV) bütün işlerde bize Kur‟an‟dan bir sûre öğretir gibi istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu: sizden biri bir iş yapmak istediği vakit farz dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin:

 Anlamı: Allahım! ‘sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve gücün yettiği için ben senden güç ve takat isterim. Hayra ermemi, senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü senin herşeye gücün yeter. Benim ise gücüm yetmez sen  her şeyi bilirsin halbuki ben bilmem. Sen gayb âlemini tam olarak bilirsin.  

Allahım! Sen bu işin benim dinim, yaşayışım, işimin sonucu veya dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyor isen bunu bana nasip ve müyesser eyle. Sonra bundan benim için feyiz ve bereket meydana getir. Ve eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin sonucu hakkında dünyevi ve uhrevi hususlarımda, benim için bir şer ise bunu benden çevir. Beni de bundan çevir. Benim için kalbimde bir meyil bırakma ve benim için hayır nerede ise müyesser kıl, sonra da bu konuda benden razı ol.’ (Buhari teheccüd: 25)

İstihare yaptıktan sonra mesele aydınlanmazsa, yukarıda zikredilen istihare namazını ve istihare duasını 7 kere tekrarlamak gerekir. Çünkü İbnü‟s Sünnî‟den şöyle rivayet edilmiştir.   ‘Ya Enes! Bir iş yapmak istediğin zaman 7 kere rabbinle istihare et. Sonra kalbine gelene bak, hayır ondadır. Bir kimse namaz kılarak istihare yapmıyorsa o taktirde sadece yukarıdaki duayı okuyarak istiharede bulunabilir.    

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir