İslam’ın reddettiği dünya hangisidir?

İslam, dünyayı terk et demez. Çünkü ahiret, dünyada dünya ile kazanılır.

İslam insanı Allah’tan ve Allah’a kulluktan alıkoyan ahireti unutturan, insanı azdıran, sapıtan dünyaya karşıdır. Cimrilik yapılan dünyalığa karşıdır.  Bir kutsi hadiste şöyle ifade edilir:

-‘’Ey adem oğlu! Malım malım diyorsun, yiyipte çıkarıp attığın veya giyip eskittiğin vayahut tasadduk edipte önce gönderdiğinden başka senin malın mı var?’’ (Riyaz üs-salihin:1/485) Demek ki İslam’ın reddettiği dünya, günaha girmesine sebep olan, yerinde kullanılmayan maldır. 

İnsan dünyayı red etmeyecek dünya ile ahiret arasında denge kuracaktır. ‘’Hiç ölemeyecekmiş gibi dünya için çalış’’ denirken yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışılacağı unutulmamalıdır.  Peygamberimiz:’’Sizin hayırlınız ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyeniniz der’’ demiştir. (Ramuz-el Ehadis:363) 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir