İslamın Dört Kaynağı

İslamın dört kaynağı vardır. Bunlar: 

  • Kur’an, 
  • Sünnet, 
  • İcma 
  • Kıyas’tır. 

Hadisler Kur’an’ı açıklayıcı durumun-dadır. İslamı nasıl yaşayacağımızı hadis-lerden öğreniriz. Ne, ne kadar, ne şekilde ve ne zaman? Bu soruların cevabını hadislerden öğreniriz. 

Hz. Ömer (RA) zamanında bir grup Müslüman: 

-“Biz yeni Müslüman olduk, namaz kılacaktık, Kur’an’a baktık nasıl kılacağı-mızı bulamadık” derler. 

Hz. Ömer: 

-“Peygamberimiz şöyle buyurmuştu” der ve namazla ilgili hadisleri nakleder. 

Onlar: 

-“Tamam şimdi oldu derler” ve ayrılırlar. 

Hadisler büyük titizlikle toplanmış 6 kitap haline getirilmiştir. Bunların hepsine “Kütüb-ü Sitte” denir. Bunlar; Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davut, Tirmizi ve İbn-i Mace’dir. 

Peygamber (AS): “Bana Kur’an kadar deha vahyolundu” buyurur. Necm Suresi 3. ve 4. Ayetlerinde: “And olsun ki; Muhammed sapmadı. Batıla inanmadı. O arsuzuna göre konuşmaz, O’nun bildikleri vahyedilenden başkası değildir” buyurulmuştur. 

Allah Resulünün emir koyma ve yasaklama yetkisi vardır. Peygamber-imizin emri, Allah’ın emri gibidir. O’nun haram kıldığı, Allah’ın haram kıldığı gibidir. 

Veda hutbesinde Müslümanlara şunları söylemiştir. 

-“Size iki şey bırakıyorum; Allah’ın kitabı Kur’an ve sünnetim. Bunlara uyarsanız yolunuzu sapıtmazsınız.” sonra da 

– “Allah’ın emirlerini size tebliğ ettim mi” demiş. 

-“Evet” demişlerdir. 

Bundan sonra Allah Resulü üç defa: 

-“Şahit ol Ya Rabbi!” dedikten sonra: 

-“Ashabım! Sözlerimi iyi dinleyin. Burada bulunanlar, sözlerimi bulunmayanlara ulaştır-sın” diye vasiyet etmiştir. 

Dini tebliğ, her müslümanın görevidir. Peygamberle beraber haşrolmak, O’nun müjdesine, şefaatine nail olmak, hayır duasını almak isteyenler Allah’ın elçisine kulak vermelidir. Sünnetine uymalıdır. 

ALLAH PEYGAMBERE UYMAYI EMREDİYOR 

-“Size merhamet edilmesi için Allah’a ve peygambere itaat edin.” (Al-i İmran 132) 

-“Peygambere uyun ki; doğru yolu bulasınız.” (A’raf 158) 

-“Ey insanlar! Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.” Muhammed 33)  

-“Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neden men ederse ondan geri durun” (Haşr : 7) diye emrediyor. Cenabı Allah buna göre Peygamber (AS)’e uyma zorunluluğu vardır. 

BİZE DÜŞEN NEDİR? 

-Peygamber (AS)’i sevmek, O’na uymak, hayatı O’na göre düzenlemek, 

-Hadis okumak, hadis ezberlemek, başkalarına tebliğ etmek, 

-Çocuklarımıza Peygamber Efendimizin sünnetlerini öğretmek, onların sünnet üzere yaşamalarını sağlamak, 

-Peygamberimizin müjdelerine, şefaatine nail olabilmek için Peygamberimizin sünnetine sarılmaktır. 

-Hadislere güven sarsmak için çalışanlara karşı dikkatli ve uyanık olmak, 

Dinde Peygamber (AS)’ın hadislerinin yeri ve önemi çok büyüktür. Hadisleri devreden çıkararak geriye anlaşılmayan Kur’an ve yaşanamayan İslam bırakmak isteyenler oluyor. 

Bunların gayretleri, Peygamberi devreden çıkarmaktır. Müslümanları başsız bırakmaktır. Çoban olmayınca sürü ne olur? Dağılır. Tesbihin ipi koparılınca ne olur. Tesbih parçalanır. Hadisleri çıkarınca din ne olur? Anlaşılmaz. 

İstenilen de bu. 

-Peygamber’e karşı şüphe uyandırmak istiyorlar. 

-Hadisle amel etmeyi bitirmek istiyorlar. 

-İşlerine gelmeyen Hadisler için “bu uydurma, Peygamber böyle dememiştir” diyorlar, misyoner mantığı, misyoner gayreti ile çalışıyorlar. 

-Sanki hadisler uydurma düşüncesini vermek istiyorlar. 

-Yapılan bir yanlış var; olur olmaz, zamansız, “Peygamber şöyle dedi, böyle buyurdu” denmesidir. 

Kaynağı bilinmeden söylenmemelidir. 

Bazı konuşmalarda, “falan zat şöyle dedi, böyle dedi” denilerek ölçü kişiler kabul edilmemeli, ölçü Peygamber (AS) olmalı, O’nun buyurduğu ölçü alınmalıdır. 

Peygamber (AS): “Benden bildiğiniz hadisler haricinde nakil yapmaktan sakınınız. Kim kasten yalan bir hadis söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın (Ramuz el-Ehadis: 14/2 – 245/13)” buyurmuştur. 

-Sizden birinin koltuğuna dayanmış olduğu halde kendisine bir hadis ulaştığında, Peygamber böyle bir şey söylemedi, bunu bırak, Kur’an’dakini bana getir” dediğini duymayayım. (Age: 315/10) sahih olan bir hadisin inkarı küfre götürür. 

Bizden öncekiler, Peygamber (AS)’a uymuşlar. Hadis dersleri dinlemişler. Hadis okumuş, hadis ezberlemişler. Başkalarına hadis nakletmişlerdir. 

Bilhassa 40 Hadis, 101 Hadis, 1001 Hadis geleneğini devam ettirmişlerdir. 

Bu geleneğe uyup ben de sizlere kırk hadis nakledeceğim. Sizin de 40 Hadis dinlemenizi ve sevap kazanmanızı arzu ediyorum. Peygamberin şefaatine nail olmanızı, O’nun hayır duasını almanızı istiyorum. 

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir