İSLÂM’DAN ÖNCE ÇOK EVLİLİK

            Eski Mısırlılarda Firavun, erkek çocukları öldürdüğü için denge bozulmuş, çok kadınla evlilik zorunlu olduğu için müsade edilmiştir. (Bakara :49 + Kasas :4)  

            Babil hukukunda kadının hastalıklı veya kısır oluşu nedeni ile çok evliliğe müsade edilirdi.

            Roma hukukunda çok evliliğe müsade edilmiş,kadın kiralama,eş değiştirme adetinin yanında, erkek istediği kadınla, kadın da istediği erkekle nikâhsız yaşayabilirdi.İmparator Valentiyen, erkeklerin istediği kadar kadın alabileceklerini ilân etmiştir.  

            Çinlilerde şayet erkek, zengin ise, itibarlı ise dilediği kadar kadınla evlenebilirdi.Çinlilerde Likiy yasası, çok evlilik için 130’a kadar müsade ediyordu. (İslâm’da Kadın Hakları Antolojisi :1/56)  

            Sasanilerde bir erkek, başka kadınlarla yaptığı evliliğin üzerine kendi anne ve kız kardeşi ile de evlilik hayatı yaşayabilirdi.  

            İran’da çok evliliği yasaklayan bir hüküm yoktu.Birden fazla kadınla evlilik esası kabul edilmişti.

            Atinalılar, Lidyalılar ve Trakyalılar da kadın, satılıp alınabildiğinden varlıklı olanlar dilediği kadar kadın alabilirlerdi.İstedikleri zaman da satabilirlerdi. Hatta kadının aynı anda birden fazla erkekle evlenmesine müsade edilirdi.

            Yakın zamana kadar Avrupada evlilik, hiçbir kurala bağlı olmadan devam etmiştir.Erkekler istedikleri kadar metres tutardı.Sayıları 9-10’a kadar varan erkek, bir tek kadınla evlilik hayatı sürdürebilirdi.Bazı erkekler çocuklarının daha gürbüz olması için başka erkeklere sunardı. Batıda şapka  ve baston taşıma  adeti vardı.Çok erkeğin bir kadınla evli olması nedeniyle kadının yanında olan, kapıya şapka veya baston asardı.  

            Bugün batı, çok evliliğe karşı olduğunu ilân etmesine rağmen her türlü ilişki serbesttir, şişe adeti, metres, ev arkadaşlığı, flört, erkeğin erkekle, kadının kadınla evliliği serbesttir. Fahişelik, homoseksüellik resmileştirilmiştir.             Tek evlilik  batıda, sözde kalmıştır. Sorumsuzca çok evlilik devam etmektedir.

Sokaklar, satılık, kiralık kadınlarla doludur. Doğan çocukların yarıdan fazlası gayrimeşrudur.

            1975 yılında Alex Joseph, bir gazeteye 9 kadınla yaşadığını açıklamıştır.  

            Amerika Başkanı Bill Clinton’ın beraber yaşadığı kadının sayısı belli değildir.  1982 yılında S.Waziland Kralı Sobhuza ölmüş, 130 karısı olduğu açıklanmıştır.(Tercüman- 26.08.1982)  

            09.05.1975-Tercüman : Kızılderili El Brazo, dokuz eşli olduğu haberini yayınlamıştır.  

            10.03.1997’ de Gündüz Gazetesi, Taşkent İnguşya’da herkesin istediği kadar kadınla evlenebileceği açıklanmıştır.  

            Hıristiyan din büyükleri, Alman İmparatorları, Fransa Kralları çok evlilik yapmıştır. (Anglikan Kilisesine Cevap, Sayfa :65- M. Akif)  

            Batıda çok evlilik Papalığın müsadesiyle olmuştur.Kral Gontran’ın ve Birinde Dagobert’in dört  eşi olmuştur.

            Bugün Papazlar kilisede bir çok kadınla yaşamaktadır. Küçük çocuklara bile tecavüz etmektedirler.

            26.05.1990 Günaydın, Harere-Zimbabyeli bir üfürükcünün 24 karısı olduğunu yazmıştır.

  1. yılında Almanya’nın Münih kentinde yapılan konferansta, erkeklere oranla kadınların fazlalığına çözüm aranmış ve karar : birden fazla evlilik çıkmıştır.  
  2. yılında Almanya’nın başkenti Bonn ahalisi, yetkili makamlara başvurarak, anayasada birden fazla evliliğe müsade edilmesi talebinde

bulunmuşlardır. (İslâm’da Kadın Hakları Antolojisi : 1/59)  

            “İleri derecede sosyalist olan Vairasse, “ütopya”sında evlenecek kadın sayısının 12’ye kadar çıkarılmasını, böylece çirkin kadınlarında evlenme imkanı bulacağını ve kocaların eşlerini değiştirebileceğini savunmuştur.Ayrıca sosyalizmin kurucusu Karl Marx ve arkadaşı Friedrich Engels’e göre kadın, toplumun ortak malı sayılmıştır.

            Sosyalizm ve kominizmde kadına eşyadan üstün bir değer vermeyen anlayış hakimdir. İkinci Dünya Savaşından önce Almanya’da çok evliliğe izin verilmiştir. (Prof.Dr. H.Döndüren, Aile İlmihali :263)  

            Görülüyorki çok evlilik, bütün dünyada vardır. Hem de onur kırıcı bir şekilde vardır.  

            Diğer toplumlardaki, kanunlardaki evliliğin hiçbiri İslâm’dakinden daha mantıklı ve daha insan fıtratına uygun değildir.Çünkü cahiliye devrinde olduğu gibi bütün uygulamalar insanların icadıdır. İslâm Dinindeki durum ise Yüce Allah’ın şartlı olarak iznidir, müsadesidir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir