İSLAM VE ALKOL

Alkol, inancımızda yasaktır. Kur’an-da şöyle buyrulur:  

 • “Ey iman edenler, içki, kumar, tapınmak için dikili taşlar, fal okları şeytan işi pisliktir. Onun için bunlardan kaçının ki kurtulasınız. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı anmak ve namazdan alıkoymak ister. Bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maida: 90-91)

Bir ayette de: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” (Bakara: 195) emri vardır.

Kur’an-da içki üç safhada yasaklanmıştır. İlk Bakara suresinin 219. ayeti, daha sonra Nisa suresinin 43. ayeti, en sonda Maida suresinin 90. ayeti ile kesin olarak yasaklanmıştır.

Hz. Peygamber (as) hadislerinde şöyle buyurur:

 • “İçki, büyük günahlardandır; bütün kötülüklerin anasıdır.”
 • “Zina eden, Müslüman olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan Müslüman olduğu halde hırsızlık yapmaz. İçki içen de, Müslüman olduğu halde içki içmez.” (İ.

Canan, Hadis Ans: 7/276)

 • “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse içki içmesin. Allah’a ve ahret gününe inanan kimse içki içilen sofraya oturmasın.”
 • “Üç kimse cennete girmeyecektir:
 • Eşini başkalarına sunan, kıskanmayan erkek.
 • Kendini erkeklere benzeten kadın,
 • İçki içmeye devam edenler.
 • İçki, şifa değil derttir. (Müslim Eşribe: 6/1984)
 • “İçki, kötülüklerin anasıdır.” (Nesei, Eşribe: 4/5632)
 • “Sarhoşluk veren şey haramdır.” (Buhari Eşribe: 1891) + (Ramuz: 85/1) – “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.” (Ebu Davut, Eşribe: 3681)
 • “Enes (ra) şöyle der: Peygamber (as) şöyle buyurdu:

 Allah’ın Rasulü içki sebebiyle 10 kişiyi lânetlemiştir:

 1. Onu yapan,
 2. Yaptıran,
 3. İçen,
 4. Taşıyan,
 5. Taşıtan,
 6. Sunan,
 7. Satan,
 8. Satınalan,
 9. Kendisi için satınalan,
 10. Kazancını yiyen,  (Ramuz el Ehadis: 11/2)

– “Korkarım ümmetim içkiye ayrı ayrı adlar koyarak içeceklerdir.”

Bunlar içki ile ilgili Peygamber Efendimizin hadislerinden sadece birkaçıdır.  

İçki yasağı keyfi bir yasak değildir. İnsanı ve insana ait değerleri korumaya yönelik bir yasaktır.

İslâm’ın emir ve yasaklarında bir ölçü vardır. Bir şey insanın aklına, malına, canına, nefsine ve nesline direkt veya dolaylı olarak zarar veriyorsa, o şey yasaktır.

İçkiyi sadece içmek değil içirmek de haramdır; misafirlikte, düğündü, dernekte ikram etmek de yasaktır.

İnsan içki içse veya içilmesine vasıta olsa, günahkâr olur. Ama içki için: “Günah değildir.” “Bu da mı haram olur canım”, “insana faydalıdır” derse, o zaman da imanından olur.

İslâm’ın içkiyi yasaklamasındaki gaye; dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunmasıdır.

İslâm’da içki dört kaynağa göre haramdır. Helâl olan miktarı, helâl olan çeşidi yoktur. İçkiden menfaat sağlamak da yasaktır. Büyük günahlardan olduğu bildirilmiştir.  

Sarhoşluk mazeret değildir. Kendi isteği ile içen ve küfre götüren söz ve davranışlarda bulunan kimsenin imanı da, nikâhı da gider.  

Ömer bin Abdülaziz, içki sofrasına oturanları da sarhoşlarla bir tutmuş ve onları da cezalandırmıştır.

Abdülaziz Revvâd Hazretleri şöyle anlatır; “Yolda gidiyordum, bir evden çağırdılar. Ölmek üzere olan biri vardır. Kelime-i Şahadet getirdim ve getirmesini bekledim, getiremedi. Birkaç defa daha tekrar ettim. Gene getiremedi. Bana dedi ki: “getiremiyorum işte!…” Şahadet getiremeden öldü. Durumunu sordum, devamlı içki

içtiğini söylediler.”

İçki, insanın hem dünya hem de ahret hayatını mahveder. İnsanı felaketten felakete sürükler. İnsan her şeyini içki ile kaybeder. İçki kötülüklerin anasıdır; insana akıl mantık dışı işler yaptırır, insanı uyuşturucu ve kumar gibi kötülüklere götürür. Fuhşa iter.

Peygamber Efendimiz: “İçki kötülüklerin anasıdır” demiş ve şöyle anlatmıştır: Devamlı ibadet eden birine bir fahişe musallat oldu. Adamı fırsatını bulup evine çağırdı, kapıyı kapattı, ona şöyle dedi:

 • “Ya benimle yatarsın, ya şu çocuğu öldürürsün ya da şu şarabı içersin. Adam zinayı cinayeti düşündü ve şarabı içeyim de kurtulayım, dedi. İçti, sarhoş oldu, hem zina etti hem de çocuğu öldürdü.” (Nese i Eşribe: 5632)

İslâm’da alkoliğin kestiği hayvanın eti yenmez. Alkollü olana selam verilmez. Alkol alınıp satılan yerden alışveriş edilmez. Alkol içilen yerin yemeği yenmez, çayı içilmez. Alkol içenin yanında durulmaz. Alkol sunulan yerlerde çalışılmaz. Bile bile içki fabrikasına üzüm satılmaz. Alkollü iken ibadet edilmez. Alkolün ticareti yapılmaz. Peygamber (as) “içkiyi satmayın da, almayın da” buyurur. (Prof. Dr. İ. Canan Hadis Ans: 7/244)

Alkol alana satana mülk kiraya verilmez. Çünkü kötülükte yardımlaşılmaz ve kötülüğe sebep olunmaz. Allah kullarına nereden kazandığını ve nereye harcadığını soracaktır.

 • İçki, büyük günah sayılmıştır. (Ramuz el Ehadis: 205/14)
 • Elinde içki kadehi tutanın duası kabul olmaz. (Hadis Ans: 7/276)
 • İçki içenin kalbinden iman nuru çıkar. (Age: 7/276)

            Bu konuda Peygamber (as) ın birkaç hadisi de şöyle:

 • “İçki müptelası adam kabrinden kalkar. İki gözü arasında şöyle yazılıdır: “Allah’ın rahmetinden mahrumdur” Faiz yiyen kabrinden kalkar, onun da iki gözü arasında: “Allah’ın yanında hücceti yoktur” diye yazılıdır. Karaborsacı kalkar onun da : “Ya kafir, ateşten yerine hazırlan” yazılıdır.” (Ramuz: 508/1)
 • “Zahireden yapılan içeceklerin hangisi olursa olsun sarhoşluk verdi mi haramdır. Beyazı da, kırmızısı da, siyahı da, yeşili de haramdır.” (Ramuz: 234/4)
 • “Ümmetimden bir gurup içkinin adını değiştirerek içer. Başlarında çalgıcı kadınlar çalar ve söyler. Allah bunları yere batırır. Maymun ve domuz suresine sokar.” (Ramuz: 367/6)
 • “Kim Allah’a ve Peygaberine inanıyorsa içki içilen sofraya oturmasın.” (Ramuz: 439/6)
 • “Bir kimse sabah içki içerse, akşama kadar Allah’a şirk koşmuş gibi olur.”

Bir kimse akşam içki içerse sabaha kadar Allah’a şirk koşmuş gibi olur.

Kim içer de sarhoş olursa Allah 40 gün namazını kabul etmez.

Kim damarlarında içkiden bir şey varken ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur. (Ramuz: 4224/14)

Evet böyle buyuruyor. İslam peygamberi. Müslüman olduğunu iddia eden birinin bunları göze alması mümkün müdür?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir