İslam dininin diğer dinlerden farklı özellikleri

-İslam dini son dindir.

-Allah tarafından Cebrail aracılığı ile peygamber (as)a vahyolunduğu gibi bize kadar bozulmadan gelmiştir.

-İslâm dini kıyamet dinidir. Kıyamete kadar hükmü geçerlidir.

-İslâm dinini Cenab-ı Allah Kur’an’da koruyacağını vaat etmiştir.

-İslâmiyet tevhid dininin son halkasıdır.

-İslam dini evrensel bir dindir, bütün insanlığa inmiştir. Irk, renk ayrımı yapmaz. Herkes Adem’in çocuklarıdır.

-İslam dininde ruh ve beden temizliği esastır. İnsana zararlı olan yasaklanmış, faydalı alan emredilmiştir.

-İslâm da dünya-ahiret dengesini kurmak esastır.

-İslam dini herkese, her çağa hitap eder.

-Kolaylık dinidir. İnananı yapamayacağı şeyden sorumlu tutmaz.

-İslam dini ahlak dinidir. Ahlaklı olmayanın duasını ve ibadetini kabul etmez.

-İslam da şirk koşmak en büyük günahtır.

-Daha önceki kitaplara ve peygamberlere inanmayı esas alır.

-İslam, akıl dinidir. Akla mantığa uymayan bir yönü yoktur. Düşünmeyi emreder. Aklı olmayan dinden sorumlu değildir.

-İslam ilim dinidir. Okumayı öğrenmeyi  emreder.

-İslam da aşırılık yoktur.

-İslam inancına göre Allah’la kul arasına  girilmez.

-İslam inancında insan kutsaldır. İnsana ait ne varsa kutsaldır.

-İslam da inananlar kardeştir.

-İslam peygamberi son peygamberdir fetihlerden sonra görülmemiş bir şekilde af ve müsamaha göstermiştir. Her şeyi kolaylık temeline oturtmuştur. Kur’an’ın emri olan “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara 256) emrine uymuş. “Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” (Buhari ilim:11) buyurmuştur. Allah kimseye gücünün üstünde bir şeyi yüklememiştir. (Bakara: 286)

İslam’ın gayesi, insanı dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır. İnsanı olgunlaştırarak mutlu etmektir. İnsanı iyiliğe, hayra yönlendirerek kötülüklerden alıkoymaktır. İbadetlerle insanı ahlaklı kılmaktır.

İslam, aklın alsın almasın inanacaksın demez Kur’an’da birçok defa niye düşünmüyorsunuz, niye akıl etmiyorsunuz diye sorar. İman ederken bile neden, niçin, nasıl sorularından sonra tafsili imanı kabul eder.

İslam, önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. Allah İslam’ı üstün kılmıştır. Kur’an’da:

-“Müşrikler istemese de kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderdi” buyrulur. (Saff:9+Tevbe:33)

İnsanlık İslam’a muhtaçtır. Kim İslam’a gönül verdiyse mutlu olmuştur. İslam’a gönül verenler cahiliye devrinin bütün olumsuzluklarından kurtulmuş asr-ı saadet yaşamıştır.

İslam her ortamda yaşanabilir bir dindir. Yapılamayacak bir emir yoktur. Ayrıca yapıp da zarar görülecek bir emri de yoktur. Bir de yapıp da fayda sağlanabilecek bir yasak da yoktur. Emir ve yasaklarda ölçü fayda ve zarar temeline dayanır.

Bu bakımdan İslam benimsenen bir dindir. Yeryüzünde yayılan tek dindir. Bir gün gelecek Allah’ın izniyle İslam dünya dini olacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir