İSLAM DEĞİŞMEZ

BBC’nin yayınladığı “Misyoner” adlı kitapta: “Müslümanları Hıristiyan yapmak mümkün değildir. Ama önce onların dinlerini bozarak bu işi azar azar yapmakla sonuca ulaşabiliriz.”denilmiştir.

Evet son yıllarda hedef  İslam’dır. NATO tatbikatlarında hedef kırmızı iken, Rus İmparatorluğunun dağılışından sonra renk yeşil olmuştur.

Bazı Müslüman’ım diyen kimseler ise İslam’a uyamadıkları için menfaatine uygun yaşamak, hem de Müslüman kalmak istiyor. “Kur’an haktır, son kitaptır, Kıyamete kadar hükmü bakidir” diyor,  ama bazı ayetlerin hükmünü kabul etmiyor. Namazda okuyor, sevap kazanacağım diye okuyor. Kur’an’ın men ettiğini yapmaktan geri durmuyor.  Hani Kur’an, kıyamete kadar baki idi? Böyle inanç olmaz. Şunu iyi bilelim ki, şarta bağlı, zamana göre ve bölgeye göre hüküm değişmez. Kimseye de değiştirme yetkisi verilmemiştir. Böyle yanlış düşünenlere Kur’an uyarıyor: “Yoksa onların Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var?” (Şura: 2l)

Peygamberimiz (SAV), bu üzücü durumu şöyle haber veriyor:

l-“Sulh Müslümanlar arasında caizdir.  Yalnız haramı helal, helali de haram yapan

sulh müstesnadır!” (Ramuz el-Ehadis: 219/5)

2-“Bir topluluk gelir, sünneti öldürürler ve dinin temizliğini bozacak şeyleri sokarlar. Allah’ın, lanet edicilerin, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun.” (Ramuz elEhadis: 507/5)

3- “Bir zaman gelecek bir gurup, benim sünnetimden başka yollara tabi olacaklar ve benim ümmetimi başka yollara götürecekler”. (Müslim 1847) Atalarımız: “Rehberi karga olanın burnu pislikten kurtulmaz” diyerek her fikrin, herkesin peşinden gidilemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Elbette herkesin bir hesabı vardır. Olacaktır da. Ama unutmayalım ki, Allah’ın da bir hesabı vardır. Kim ne derse desin, Allah’ın dediği olur. Bugüne kadar hep O’nun dediği olmuştur.

Bu din, son dindir; sahibi de Allah’tır.

Ebrehe, Kabe’yi yıkmak istedi de sahibi müsaade etmedi. (Fil Süresi) Allah’ın nezdinde din, İslam’dır. Kur’an’da:

-“Allah nezdinde hak din İslam’dır.” (Al-i İmran: 19)

-“Kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki, kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve O, Ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran: 85) Kur’anla ilgili olarak da:

-“Kur’an’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”(Hicr: 9)

-“Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’andır” (Vakıa süresi: 77-

78)

Bu ayetlere göre; İslam’dan başka bir din arama ve yeni bir din icat etme çabaları boşunadır.

Bugün İslam fıtratı üzerine dünyaya gelen Müslüman’ın en önemli meselesi, Müslüman kalmak ve Müslüman olarak can vermektir. Bunun için de dikkat etmesi gereken şeyler vardır.

Nisa suresinin 46. ayetinde şöyle bir mesaj var: Yahudilerden bazıları, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak, peygamberle alay ettikleri için Allah onları lanetleniştir, deniliyor.

Miada suresinin 13.üncü ayetinde de: sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar, kelimelerin yerini değiştirdiler, Tevrat’ı tahrif ettiler, buyrulmuştur.

Ahzap suresinin 36. ayetinde de: “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” Buyrularak, inandım diyenin İslam’ı aynen kabul etmesi gerektiği bildirilerek, seçme hakkının olmadığına işaret edilmiş, aksi halde Allah’a ve Resulüne karşı gelmiş olacağı ve sapıklığa düşeceğine işaret edilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir