İSA PEYGAMBER

 İsa, Kur’an’da adı geçen iffet abidesi bir kadın olan Meryem’den dünyaya geldi.

 İsa’nın babasız olarak dünyaya gelmesi bir mucize idi. Bu durum Hristiyanların kafasını karıştırdı. Bu karışıklık hala devam etmektedir. Halbuki Allah, Adem’i anasız, babasız, İsa’yı da babasız yaratarak gücünü göstermek istemişti.

Kur’an’da: 

  • Meryem Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: ‘’ İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece  ‘’ol’’ der, oda oluverir.’’ ( Al-i İmran : 47 ) cevabını verdi.

İsa doğunca halk onu kınadı. Sen neden böyle bir suç işledin? Dediler. Meryem utanarak: 

  • ‘’Çocukla konuşun, ona sorun’’ dedi.
  • ‘’Çocukla nasıl konuşalım? ‘’ dediler.

İsa onlara konuştu. Anasının iffetli bir kadın olduğunu söyledi.

İsa (as) büyüdü, ahlaken çökmüş, putlara tapan insanlara peygamber olarak gönderildi. Ona körleri iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi gibi bir güç verildi. İnanmayanlara mucize olarak göstererek onların inanmasını sağlayacaktı.

Her peygamber gibi halkı Hakka imana davet görevine başladı. ‘’Allah’tan korkun Allah’a kulluk edin  bana uyun’’ dedi.

Ona İncil indirildi. İsrail oğulları İsa’nın davetine uymadılar. Dediler ki : ‘’ Bize Tevrat verildi. Biz sana ve İncil’e inanmayız.

Ayrıca gökten donatılmış sofra indirilmesini istediler. (Maida:112)

İsa (as)’ın gösterdiği mucizelere inanmadılar. ‘’Büyü bunlar.’’ Dediler.

Gökten donatılmış sofra istekleri de gerçekleşti. O sofradan yediler, içtiler gene inanmadılar.

İsa (as)’a hayatında sadece 12 kişi iman etti. Onlardan biride İsa (as)’ı ihbar ederek ihanet etti.

İnanmayanlar İsa(as)’ı öldürmek için karar aldılar. Cenab-ı Allah İsa (as)’a ihanet edeni, İsa kılığında gösterdi. Halk İsa diye o haini çarmıha gerdi.

Cenab-ı Allah inanmadıklarından, Hz. Meryem’e iftira ettiklerinden ve Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demelerinden dolayı onları lanetledi. Onlar İsa’yı değil, İsa gibi gösterileni öldürmüşlerdi. 

( Nisa: 56-57 )

Cenab-ı Allah İsa kulunu kendi nezdine kaldırmıştır.

(Nisa : 58)

Halk İsa peygamberin göğe çekildiğine inanmadı. Sapık düşüncelere saptılar. Allah’la beraber İsa’da ve Meryem’de ilahlık gördüler. Ortaya teslis inancı çıktı. Bir kısmı: 

  • İsa Allah’tır. Bir kısmı: 
  • İsa Allah’ın oğludur. Dediler. Böylece Baba+Oğul+Ruhul Kudüs, yani 1+1+1=1 inancı ortaya çıktı. Kur’an’da  :
  • ‘’And olsun ki : ‘’Allah Merem oğlu mesihtir.’’ Diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih : ‘’Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbimiz olan Allah’a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.’’ Demişti.

(Maida: 72 )  ***

  • ‘’And olsun Allah ‘’ üçün üçüncüsüdür’’ diyenlerde kâfir olmuşlardır. Hâlbuki bir tek Allah’tan başka tanrı yoktur. Eğer bundan vazgeçmezlerse, içlerinden

kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir.’’

(Maida :73 )

İsa (as)’ın kavmi Allah’ın gönderdiği İncil’i işlerine geldiği gibi değiştirdiler. Yüzlerce İncil yazıldı. Aralarından Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’yı seçtiler. Bunlardan hiçbiri İsa peygambere inen İncil değildir.

             İnsanın doğuştan günahkar doğması, aforoz, vaf-

tiz, kilisenin ve papazların baskısı hıristiyanlık dininin ne hale geldiğini gösterir. 

 Papazların yaptıkları taciz, tecavüzler ise hıristiyanların İslam’a yönelmelerine neden olmaktadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir