İrtica ve İslam

Zaman zaman İslam’ı karalamak Müslüman’ı rencide etmek için şu veya bu nedenle irtica ile İslam’ı ilgilendirenler olmaktadır. “İrtica” kelimesi, rahatsız edici ve hakaret içeren bir kelimedir. İrtica kelime olarak geri gitmek manasına gelir. İrticayı İslam’la ilgilendirmek doğru değildir. Çünkü irtica din değil, din de irtica değildir. İrticanın dinle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Bugün dinci, kökten dinci, irtica ve mürteci kelimeleri, insanımıza zarar veren yılışık kelimelerdir. İrticayı benimseyen, geri dönmeyi isteyen kimse gösterilemezken, irtica, bazılarının dilinden düşmüyor. İrtica istismarcılarının dışında irticayı benimseyen yok.

Din açısından, İslam açısından düşünürsek, İslam dininin geri dönme isteği de yoktur, emri de yoktur. İslam dini iki günü eşit olanı zararda görür. Çalışmayı ibadet sayar.

İrtica, inanmak ve inancın gereğini yapmak değildir. İrtica, inanca, düşünceye düşmanlıktır, baskıdır, dayatmadır. Zulümle, baskı ile insanları bezdirmektir.

İrticanın sınırı da, tarifi de belli değildir. Böyle bir kelime ile insanları bölmek, tahkir etmek, karalamak çağdaş kimselerin yapabileceği bir iş değildir.

İslam, donuk bir din değil, aksine dinamik bir yapıya sahiptir. Bilgisizlik veya inançsızlık sebebiyle sevimsiz kelimelerle bazılarını sindirmek ve bazı şeyleri de bu yolla koruma yöntemi ne kadar geridir.

İslam Peygamberi: “Bugünün işini yarına bırakanlar helak oldular”, “İki günü birbirine eşit olan zarardadır.” buyurarak İslam’ın gerici bir din olmadığını ilan etmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir