İNTİHAR NEDİR?

İntihar, bir insanın herhangi bir sebeple kendini öldürmesi, hayatına kendi eliyle son vermesidir.

İntihar maddi ve manevi sıkıntıya düşen kimsenin engelleri aşma yerine, kurtuluşu ölümde görmesi sonucu hayatına son vermesidir.  

Dünya hayatını yaşarken insanın asi olması, görevlerinden kaçması da intihardır. Çünkü manen intihar etmiş, ahiret hayatını öldürmüştür.  

Faiz, kumar, alkol, fuhuş gibi haram ve günah olan herhangi bir şeyi benimsemiş olması da manen intihardır.

İntihar, sosyal çöküntünün bir ürünüdür. İntihara sebep olan psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin sonunda ortaya çıkan şahsi iç çatışmadır.

Bugün maddi alandaki gelişmelere rağmen insan ne yazık ki mutlu değildir. Bunun sebebi manevi boşluk ve manevi açlıktır. Bu hal kişinin düzenini ve dünyasını altüst ediyor. Mutsuzluk ve hüzün veriyor. İnsan yaşamaktan zevk almamaya başlıyor. Her şeyi kötü görüyor, ümitsizlik ve karamsarlık içine düşüyor. Ümit kestiği an iş bitiyor.

Sebep ne olursa olsun insan gücünü yitirmemelidir. Ölümü hiçbir zaman temenni etmemelidir.

Hayat bir imtihandır. Olayların her biri imtihandır.

Yüce Allah şöyle buyurur:

–         “Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, can ve mahsul eksikliği ile imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.” (Bakara:155) buyurarak çeşitli yollarla imtihan edeceğini bildirmiştir.

Peygamber(AS) da: “Sizden biriniz kendisine isabet eden herhangi bir zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin” buyurur. (Müslim:2680)

Canı alacak olan Allah’tır. O verir, O alır. Bize “Canımı Müslüman olarak al” diye dua etmemizi emreder. (Yusuf:101)

Bakara 195. ayette de “kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın” emri vardır. Bu ayete göre dikkatsizlik, tedbirsizlik olmayacak, insan kendisini riske atmayacaktır. Kendisini intihara götürecek bir şey yapmayacaktır.

Bir Müslüman ben şehid olacağım deyip kendini düşman üzerine atsa, şehid olur mu? Tabi ki olmaz. İntihar etmiş olur.

Tedbirli olmaz arabayı hızlıca sürerse, kaza yapıp ölürse, intihar etmiş olur.

Sigara içerse, bu ağır çekim intihardır. Alkol alır ölürse, uyuşturucu kullanır ölürse, intihardır. Çünkü bunlar intihar sebebidir. Bile bile kendine zarar veren iş yapmıştır.

Basit sebepler yüzünden ve kendini ölüme götüren nedenler yüzünden kendini yakanlar, öldürenler oluyor. Bu pisi pisine ölümdür. Ölüm orucu tutanlar, bir şey elde etmiyor, intihar etmiş oluyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir