İnsanlık Kur’an‘a Muhtaçtır

Kur’an, Cenab-ı Allah‘ın insanlığa son mesajıdır.

Kur’an‘ı çoğaltan, sürekli Kur’an okuyan ve Kur’an okurken şehit olan Hz. Osman şöyle demiştir:

―Bu, Rabbimizin kitabıdır. Yani kullarına gönderdiği mektuptur. Efendisinden mektup alan bir kulun vazifesi ise, her gün o mektubu okuyarak, efendisinin dediklerini yapmaktır.

Kur’ansız hayat, cahiliye hayatı olur. İnsanlık olarak Kur’an‘a açız, muhtacız Kur’an, geçmişimizde toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerden olmuştur. Bugünkü baygın gönüllere de şifa verecek ve diriltecek durumdadır.

Hz. Peygamber(a.s.) şöyle buyurur:

  • ―Evlerinizde çok Kur’an okuyun. Kur’an okunmayan evde hayır az, şer çok olur, ev, içindekileri sıkar‖(Ramuz:80/10)
  • ―Bir evde Kur’an okununca melekler hazır olur, şeytan çekilir‖ (Ramuz:196/3)
  • ―Kim Kur’an‘ı önüne alırsa, Kur’an onu cennete götürür. Kim de arkasına alırsa, oda onu cehenneme götürür‖ (Ramuz:227/9)
  • Cebrail Peygambere gelecek fitnelerden haber verir. Ona:  
  • Ey Cibril fitnelerden kurtuluş nedir? Cebrail:
  • Allah‘ın kitabı Kur’an‘dır.(Müslüman İahsiyeti:399)der.

Günümüz insanı, büyük ölçüde maddi ve ekonomik imkânlara  kavuşmuştur. Buna rağmen sıkıntıdan, bunalımdan kurtulamamıştır.

Tüyler ürpertici doyumsuzluk, büyük boyutlara varan ahlaksızlık, korkutan çılgınlık, ruhi sıkıntılar insanın yakasını bırakmıyor.

İnsan, dinin Kur’an‘ın vereceği huzura muhtaçtır.

Kur’an çağlar üstü bir kitaptır. İnsanlık tarihi boyunca derin izler bırakmıştır. Gelişen ilim ve teknoloji, Kur’an‘ın sesini kısamamıştır. Nasa yetkilileri: ―Kur’an‘ın açıkladığı gerçekleri, ilim ancak çözüyor ― demiştir.(13-06-1989-Sabah)

Kur’an kıyamete kadar insanlık tarihine ışık tutacaktır. Ona gönül verenler ondan istifade edecek, ahirette de şefaatine hak kazanacaklardır.  

Kur’an‘a uyan sahabe, asr-ı saadet yaşamış, Selçuklu ve Osmanlıda asr-ı saadetten sonra huzurlu, mutlu dönemler yaşamış ve yaşatmışlardır.

Bugüne kadar birçok ilim adamına Kur’an ilham kaynağı olmuştur. Bundan sonrada rehber olacak, ışık tutacaktır.

Kur’an-ı tanıyan nice ilim adamı, sanatçı, misyoner müslüman olmuştur. ―Kur’an‘da hayat buldum‖, ―Kur’an‗la dirildim‖ sözleri ile itiraf etmişlerdir.

Kur’an, insan fıtratı ile çelişmez. Ebu Cehil ve adamları bile gizli gizli Kur’an dinlemiştir.

Kur’an, insanın hayatının her anında vardır.Doğumda ölümde, evlenmekte, sünnette… Kur’an vardır.İnsanın Kur’an‘a olan ilgisi fıtratında vardır.Ama bilgi noksanlığı, Kur’an‘la tanışmayı, barışmayı ve konuşmayı, Kur’an‘ı hayata taşımayı engellemektedir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir