İNSANLARLA İLİŞKİLERDE ŞİRK

İnsanın bir başkasından din öğrenmesi, imanına da itikadına da zarar vermez. Bir insanın birilerine bilmediklerini öğretmesi de Allah’la kul arasına girmesi demek değildir.

Günah itirafı, vaftiz, aforoz inancımızda yoktur. İslam’da -Kula kulluk olmaz. Kul ilahlaştırılmaz.

-Kuldan son anda imanlı gitmemize yardım et. ‘Kabirde, sıratta, mahşer günü yardım et’ denmez. Şirktir.

-‘Halini falana arz et. O Allah’a arz eder’ demek şirktir.

-‘Ey falan, bana yardım et, himmet et’ denmez.

-Kişiye teslimiyet olmaz. Teslimiyetin ölçüsü vardır. Ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi kişiye teslim olunmaz.

-Kişiye taparcasına aşırı övgü, aşırı saygı gösterilmez. Kendini bilen zaten bundan rahatsız olur. Bir hadiste: ‘İnsanların kendileri için ayakta dikilmelerinden memnun olan cehennemdeki yerini hazırlasın’ buyrulur. (Tirmizi Adap:47)

-Resim karşısında ibadet etmek şirktir.

Bir büyük zat: ‘Elimi öpüp durmayın, çok tevbe etmek durumunda kalıyorum’ demişti.

-Kişilere  ‘Gavs’ , ‘Gavs-ı azam’ , ‘Gavs-ı ekber’ denmez.

Sığınılacak tek varlık Cenab-ı Allah’tır.

-‘Falan bizi görür, halimizi bilir’ demek şirktir.

-‘Kişiler ancak vesile kılınabilir.’ (Maide:35) Mesela duası alınabilir. ‘Falanca sevgili kullarının, peygamberimizin hatırına’ denebilir.

-Kul hatasız, günahsız kabul edilmez. Peygamberlerin bile ‘zelle’ denilen hataları olmuştur. Hatasız yalnız Cenab-ı Allah’tır.

-Kuldan yardım istenmez, beklenmez.‘Yardım ancak Al-

lah’tandır.’ (Ali İmran: 126)

İbrahim (as) ateşe atıldığında yardım için gelen Cebrail’den yardım talep etmedi. Yusuf (as) zindanda arkadaşından yardım istedi. Zindanda çok kaldı. Hintli Mataji geldi:

-‘Bende şifa var. Bendeki enerji ile şifa bulun’dedi. Ayağını yıkadığı su ile şifa arayanlar oldu. Bunlar inancımıza uygun değildir.

-Birilerinin gaybı bildiğini iddia etmek ve ona inanmak, falcıya inanmak gibi şeyler şirktir. Gaybı ancak Allah bilir, O’ndan başkası bilemez. Peygamberimiz bile ‘Ben gaybı bilemem’ demiştir. (Enam:50)

-Dünya’da Allah’ı gördüğünü iddia etmek yanlıştır. Musa peygamber görmek istedi de Allah: ‘Sen beni göremezsin’ dedi. 

Kur’an’da: ‘Ona gözler erişemez’ (Enam:103)

Peygamberimiz’e ‘Miraç’ta Allah’ı gördün mü?’ dediler.

‘Onu görmek kimseye mümkün ve muvafık değildir’ cevabını verdi. (Hadis Ans:17/1328)

Rüyada da görülemez. Gördüm diyen yer ve şekil izafe etmiş olur. O da bundan münezzehtir.

-Kişiye secde edilmez. Kurban kesilmez. Kevser Suresi’nde: ‘Rabbin için kurban kes’ buyrulur.

‘Allah’tan başkası adına kesilen hayvan ‘leş’ hükmündedir, yenmez.’ (Maide:3)

-İslam’da insan onuruna dokunan el etek öpülmez, birileri için yerlere kadar eğilinmez. Hacdan gelenin ayağının altı öpülmez, gözü öpülmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir