İNSANLARIN EN ŞERLİSİ

Yüce dinimiz iki yüzlülüğü, insanların karşısına başka başka durumlarda çıkmayı münafıklık sayar. Münafığında kafirden daha tehlikeli olduğu bildirilmiştir.  

Müslim’in naklettiğine göre Peygamberimiz, ikiyüzlü münafıkların insanların en şerlileri olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur.

“ İnsanların bazılarına başka yüzle bazılarına da başka yüzle gelen  ikiyüzlü kimseler insanların en şerlileridir.”

Rabbimizde insanların en şerlilerini bildirirken amel ve ibadetlerinde ağırdan alan, gösteriş yapan ve Allah’ı az anan kimseler olduğunu beyanla şöyle buyurur;

“münafıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Oysa O aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar,insanlara gösteriş yaparlar, ne onlarla nede bunlarla olur, ikisi arasında bocalayarak  Allah’ı pek az anarlar”. ( Nisa

Suresi:142-143)

Allah’a karşı,insanlara karşı olan görevlerini gösteriş için yapanlar riyakardır. Yapmakla yükümlü olduğu görevlerini çıkar sağlamak için yaparlar. Yaptıkları işlerle insanların gözüne girmeye çalışırlar.    

Allah; “ Vay O namaz kılanların haline ki, onlar namazlarından, gafildirler. Onlar (namazlarıyla insanlara)  gösteriş yaparlar (Maun Suresi:4-5-6) buyurmuştur. Demek ki insan ibadet etse de değişik maksat taşıdığı için yaptığı ibadetin karşılığını ceza olarak görecektir.

Peygamberimiz’ de şöyle demiştir:

“Ümmetim için en çok korktuğum, gizli şehvet ve riyadır. Ziya riya; gece karanlığında siyah taş üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak şamatasından daha

gizlidir.”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir