İnsanın Yaratılışı

Alemlerin Rabbinden Cenab-ı Allah, her şeyi yarattıktan sonra meleklere:

-“Yeryüzünün halifesi, insanı yaratacağım.’’ Dedi. (Bakara:30)

Melekler:

-“Bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?’’ dediler. Buna rağmen Allah, insanoğlunu yarattı. İnsana her şeyi öğretti ve

-“Dileyen inansın, dileyen inkar etsin.’’ Dedi. (Kehf:29) Allah insanın zayıf taraflarını şöyle bildirir:

-“İnsan, mağrurdur. Kendini beğenmiştir.’’ (Fatır:5) -“İnsan, nankördür. Huysuzdur. Kıskançtır.’’ (İsra:67, Zümer:49)

-“İnsan, cimridir. Menfaatine çok düşkündür.’’ (İsra:100)

-“İnsan, acelecidir.’’ ( İsra:83)

-“İnsan, pek hırslıdır.’’ ( Meariç:19)

-“İnsan, zayıf yaratılmıştır.’’ ( Nisa:28)

Bütün buna rağmen insan, hayra da meyyaldir, şerre de meyyaldir. İnsan isterse bazı meleklerden daha üstün hale gelir. Yeryüzünün halifesi olur. İsterse, hayvandan da aşağılaşır.

Peygamber (as) şöyle haber vermiştir:

-“Öyle bir zaman gelecek ki:

Yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbi olacak. O zaman:

–Kan dökecekler.

–Çirkin davranışlardan kaçınmayacaklar.

–Kendilerine güvenene ihanet edecekler.

–Çocukları ahlaksız, gençleri arsız olacak.

–Yaşlıları iyiliği emretmeyecek, kötülükten men etmeyecek. –Onlar yanında sünnet bid’at gibi, bid’at da sünnet gibi olacak.

–İdarecileri yanlış yapacaklar.

–İşte o zaman onlara şerliler musallat olacak. Hayırlılar dua der, duaları artık kabul olmaz.’’ (Ramuzu’l- Ehadis:502/11)

Böyle bir zamanda insan, yaratılış gayesini unutmadan, imtihan için yaratıldığını bilirse, kötü insan olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir