İnsanın aslı nedir?

İlk insan Adem (as)’dır. İnsanlar ondan türemiştir. Kur-an’da: ‘’Sizi Adem ile Havva’dan yaratan Allah’tır.’’ (A’raf:189) Adem (as) da topraktan yaratılmıştır. Allah:’’İnsanı güzel biçimde yarattık’’ (Tin:4) diyor.

En güzel biçimde yaratılan insan, hayvan azmanı olamaz. Her canlı kendi türünde, ayrı-ayrı yaratılmıştır. Maymundan insan olmamıştır. Aksine ceza olarak: ‘’Aşşağılık maymunlar olun’’ dedik buyurarak azan insanların cezalandırıldığı bildirilmiştir. (Bak:Bakara:65-66)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir