İNSANI SALİH AMEL KURTARIR

            Salih amel demek, sırf Allah rızası için yapılan faydalı işler demektir.

            Kuran’da:”Asra yemin olsun ki şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip, Salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç” buyrulur. (Asr Suresi) Kuran’ın birçok yerinde de “İman edip Salih ameller işleyenler” ifadesi geçer. Yani insanın kurtuluşu Salih amelleri sayesinde olacaktır. Cenab-ı Allah: “İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece “iman ettik” demeleri ile bırakılıvereceklerini mi zannettiler?” uyarısında bulunur.(Ankebut:2)

İnancımızda insanları birbirinden farklı ve üstün kılan Salih amelleridir.

Ukbebin Amir, Peygamber (a.s.)’dan şöyle nakleder:

-“Her günün ameli mutlaka mühürlenir. Mümin hastalanınca melekler şöyle der:

-“Ey Rabbimiz falanca kulunu Salih amellerden alıkoydun.” Bunun üzerine Allah:

-“İyileşinceye veya ölünceye kadar daha önce yaptığı amellerin benzerini her gün yapmış gibi yazın” buyurur.

Salih amel eksik kalsa bile onu Cenab-ı Allah tamamlayacaktır.

Salih amellerin nasıl insanı kurtaracağını Peygamberimizin dilinden dinleyelim:

-“Dün gece rüyamda acayip şeyler gördüm: Ümmetimden birini azap melekleri kuşatmıştı, abdesti gelip onu kurtardı.

-Birini kabir sıkıyordu, namazı geldi onu kabir azabından kurtardı.

-Birine şeytanların musallat olduğunu gördüm, yaptığı zikirler gelip şeytanın tasallutundan kurtardı.

-Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı, orucu geldi onu kurtardı.

-Biri yanıma gelmek istiyor, gelemiyordu. Cünüp gezme korkusu ve gusül abdesti onu kurtardı.

-Biri ateşten korunmaya çalışıyordu, sadakası kurtardı.

-Biri de cennetin kapısına kadar geliyordu, kapılar kapanıveriyordu. Onu da getirdiği Kelime-i Şahadet gelip kurtardı.”(Ramuz el-Ehadis:147/8)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir