İNSANI KÜFRE GÖTÜREN HALLER

İslam’ı bilmek, İslam’ı yaşamak için zorunludur. Her müslüman dinini bilecektir. Din bilinmediği için din yaşanmıyor, yaşayan zevk alamıyor. Bir çokları da imanını koruyamıyor. Nikahı da koruyamıyor. Dinin yasakladığı konularda ön sıralardayız. Kumarda dünya birincisi, alkolde dünya üçüncüsü, mafyada ve sigara tüketiminde dünya ikincisiyiz. Müslüman, günah ve haram denilen işleri yapmaktan çekinmiyor.  

İman yönünden insanlar; mü’min, münafık ve kafir diye üçe ayrılır. Müslüman bunlardan hangi guruba giriyor ve hangisinin hayatını yaşadığını bilmiyor. Bir çok insan imansız ve nikahsız yaşıyor, neden? Küfre götüren hallere düştüğünden haberi yok ondan. Şunu ifade edeyim ki, bu mazeret değil.  

İslam’a göre iman, iman esaslarına inanmak demektir. Küfür ise, inkar etmek, inanmamak, İslam’a ters düşmek, İslam’ı eksik ve fazla bilmektir. İslam’ın esaslarından birini, bir kaçını inkar etmektir. Allah’a, peygambere, İslam’a, Kur’an’a dil uzatmaktır.  

Kafir, inanmayan, Allah’a peygambere isyan eden ve şeytanla işbirligi yapan kimsedir. Kafirler, Kur’an’in ifadesine göre “necis” kimselerdir. (Tevbe: 28)

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:  

“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadetle meşgul olurlar, aynı anda bid’atlarla uğraşırlar. Lâkin bilmedikleri cihetten dinsiz olurlar. Ve ilimlerine bedel rızık alırlar, dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar, Deccal’ın evanesi olacaklardır.”

(Ramuz-el-Ehadis: 504/3)

Hayat tarzı olarak küfre çok yakın yaşıyoruz. Çoğumuz ne yaptığını bilmiyor, İslam’a uyup uymadığını da bilmiyor. Müslüman, hesap verecek gibi yaşamıyor. Ne ölümü, ne kabri, ne cenneti, ne cehennemi düşünüyor. En ciddi konularda bile şekilcilikten kurtulamıyor. Bir mevlid okutmakla kurtulacağımızı, türbe ziyaret etmekle, bayramdan bayrama camiye gitmekle dini görevlerimizi yaptığımızı zannediyoruz.  

KÜFÜR ÇEŞİT ÇEŞİTTİR:  

  1. Cahillik nedeniyle küfür: Allah’ın varlığını, sıfatlarını cahilliği sebebiyle inanmamasıdır. Halbuki her insan etrafına ve kendisine bakacak olsa, Allah’ı bulacaktır. Peygamber, kitap gelmemiş olsa bile her insan, aklı ile kendini yaratan, yaşatan, rızıklandıran ve öldürecek, sonra da diriltip hesap soracak olan Allah’ı bulmak zorunda, inanmak zorundadır.  
  2. İnâdi küfür: Bir insanın Allah’ı bilmesine rağmen, inadından dolayı inanmaması, inanmış gibi yaşamasıdır. Bunun sebebi, üstünlük duygusundan olabilir; Firavun bu yüzden iman etmemiştir. Makam mevki ve menfaat yüzünden olabilir. Veya kınanacağı, ayıplanacağı düşüncesinden olabilir. Ebu Talip bu sebeple inanmamıştı.
  3. Bile bile Allah’ın ve Peygamber’in bildirdiği küfre götüren halleri yapmak, benimsemek, söylemek ve beğenmek gibi: Küfre rıza da küfürdür. Güzel görmek de küfürdür. Herhangi bir iş için “Kafir olayım” deyip, kafirliğe razı olmak küfürdür. “Kafir olayım” diye yapılan yeminlere çok dikkat etmek gerekir.  

İslam alimlerine göre insanı küfre götüren haller 5 bölümde ele alınmıştır:  

  1. Allah’a iman,  
  2. Peygamberlere iman,  
  3. Kur’an, namaz, zikir ve ibadetler,  
  4. İslam’ı hafife alma,  

Diğer konularda insanı küfre götüren haller.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir