İNSANA BAZEN AĞLAMAK CEZADIR, BAZEN DE AĞLAYAMAMAK CEZADIR

Malik Bin Dinâr, ağlamama ve ağlayamamayı bedbahtlık olarak görür ve der ki:  ‘Dünyaya düşkünlük bedbahtlıktır. Hayasızlık bedbahtlıktır. Kalbin katı olması bedbahtlıktır. Gözün yaşarmaması bedbahtlıktır.’  

İnsanlar yapmamaları gerekirken yaptıklarının cezasını çekerler. Bir de yapmaları gerekenleri yapmayınca cezalarını çekerler. Hiçbir şey fayda vermez. Acı çekerler ve çok ağlarlar.

Nuh Peygamber kavminin helâk olacağını anlayınca dua etmek ister. Melekler O’na derler ki:  

 ‘Artık dua vakti geçti: ‘Vakit geçmeden ağlarsak, ağlamanın bir faydası olur.’

Kur’an’da yüce Allah:

‘Yaptıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar.’ (Tevbe Sûresi: 82) buyurarak isyankarların, günahkarların yaptıklarının cezası olarak ağlayacaklarını bildirmiştir.  

Dünyada ve ahirette her şey ilâhî adalet dairesinde cereyan eder. Dünyada ağlamayanı Allah ahirette ağlatacaktır. Dünyada ağlayanı da ağlatmayacaktır.  

Cenabı Allah Kur’an’da:  

‘Bilin ki Allah‟ın dostlarına korku yoktur; onlar mahsun da olmayacaklardır.’ (Yunus Sûresi: 62) müjde vermiştir.  

Gerçeği görmeyen eninde sonunda nedâmet duyacaktır.  

Yunus’un ifadesiyle:  

‘Gidenleri görmez misin?  

Yeraltına girmez misin?   

Hak katına varmaz mısın?

Nice olur halin ey gâfil.’

Gerçekleri önceden görmek lâzım. Görmeye çalışmak lâzım. Mevlana bu durumu: ‘Akıllı olan işin başında ağlar, bilgisizler ise işin sonunda ağlar. Sen başta ağla, kıyamet günü pişman olma.’

‘Bela gelip çattıktan sonra feryat edip ağlamak ne işe yarar? Bu ah ve feryat, tuzağa düşmeden önce gerekir.’ diyerek özetlemiştir.  

Yunus şöyle öğütler:

‘Bu fenada bir garipsin  

Gülme gülme ağla gönül

Derdin dahi çoktur senin  

Gülme gülme ağla gönül.

İşin gücün cevrü cefâ;  

Bu dünya kime kıldı vefâ

Hani Muhammed Mustafa  

Gülme gülme ağla gönül’

Son olarak şöyle diyelim; insanı güldüren de Allah, ağlatan da Allah‟tır. Rabbim gülünecek yerde, gülünecek kadar güldürsün. Ağlanacak yerde de ağlanması gerektiği kadar ağlaya bilmek nasip etsin.   Ağlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki, ah gönülden ağlaya bilsek. İşte o zaman rahatlayacağımıza inanıyorum. Göz yaşı ile kalplerin, gönüllerin ve her türlü katılığın yumuşayacağına inanıyorum. Göz yaşının sel gibi günahları silip süpüreceğine inanıyorum. Ağlamanın Allah‟a giden yol da engellere köprü olacağına inanıyorum. Göz yaşının Allah‟la aradaki perdeyi kaldıracağına inanıyorum.      

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir