İnsan nasıl var olmuştur?

Her şey gibi insanda Allah’ın yaratması ile olmuştur. Kur-an’da: ’’Her şeyi yoktan yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır’’ (Furkan:2) Bir ayette de: ‘’Her şeyi çiftçift yarattık…’’ (Zariyat:49) buyrulur.

İnsanın yaratılışında tesadüfe ve dönüşüme asla yer yoktur.

Allah insanı yaratacağı zaman meleklere: ‘’Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’’ dedi. Melekler: ‘’Biz sana ibadet ve itaat edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah’da onlara: ‘’Sizin bilmediğinizi ben bilirim’’ dedi. (Bakara:30) Ve ilk insan Adem (as)’ı yarattı. Diğer insanlar Adem ile Havva’dan üredi.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir