İnançsızın Ameli Güzel Değildir

İnanan insana karşı, inanmayanın amelini güzel gösterme, o kişinin güzel bir insan olduğu ve cennetlik biri olduğu ifadeleri sık sık gündeme gelmektedir.

Cenab-ı Allah Rahman ve Rahimdir. Dünyada herkesi yaşatır ve rızıklandırır. Ahirette ise sadece inananları mükafatlandırır. Onun için “ dünya kafirin cennetidir” denmiştir.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz.” (Müslim iman:93)

“Kafir bir iyilik yaparsa, ona karşılık dünyalık verilir. Mü’mine gelince; Allah onun iyiliğinin karşılığını ahirete saklar, ona dünyada da rızık verir.” (R.Salihin:431 )   

İnanmayan, yaptığı işlerin mükafatını dünyada para olarak, itibar olarak ve iltifat olarak alır, ahirette alacağı bir şey kalmaz. Çünkü ahiret mükafatını din verir. O da inanmadığı için ona erişemez.

Bu konuda bir kaç ayet zikredelim:

“İnanmayanın dünyada yaptığı şeyler boşunadır.” (Hud:l6)

“İnanmayanların iyi diye yaptığı şeyler boşuna gitmiştir.” ( Tevbe: 17)

“İnanmayanlar güzel iş yaptığını sanırlar, onların yaptığı işler boşuna gitmiştir.”

(Kehf: 104-105)

“İmansızların yaptığı faydalı  işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir.

Ahirette o işlerin hiç bir faydası olmaz. (İbrahim:l9)

“Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz.” (Furkan: 23)

“İnanmadan ölenlerin yaptığı işler, boşa gider.” (Bakara: 217) bu ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi inanmayan kimse, ne yaparsa yapsın ölüm ötesinde alacağı bir mükafat yoktur.

Fert ve toplumun geleceği açısından din iyi öğrenilmeli ve iyi öğretilmelidir. Dinin doğru bir şekilde öğrenilmesinde hepimiz için fayda vardır. Çünkü din, insanları birleştirir, insanları birbirleri için fedakarlık yaptırır, iyilik yapmaya mecbur kılar, her türlü yardımı ibadet sayar.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir