İnançsız Cennete girer mi?

Dünyada icat keşifler yapan, insanlara hizmet eden inançsız bile olsa cennete girer diyenler oluyor. 

Cennete girmek için bir şeyler icat etmek yeterli değildir. İşte Ebu talip Peygambere yaptıkları bile onu kurtaramadı. 

Peygamber (as): ‘’İman etmedikçe cennete giremessiniz’’ buyurmuştur. (Müslim, iman:93) Kuranda da şöyle bildirilmiştir: 

-İnkar edenlerin işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer.

Yaptıklarından bir şey elde edemezler. (İbrahim:18)

-İnkarcıların işlerini Allah boşa çıkarır. (Muhammed:1) 

-O kafirler mutlaka cehenneme gireceklerdir. (Münafikun:16) İnanmayan yaptığının mükafatını makam, övgü veya para gibi karşılık olarak dünyada alır. Ahirete bir şey kalmaz.  İu anda Allah’ın insanlardan inanmalarını istediği din İslamdır, islamdan razı olur. 

İnançsıza dua edilmez. Cenaze namazı da kılınmaz.

(Tevbe:84+Bakara:111+Bakara:217+Mümtehıne:4+Tevbe:113) Bulüğ çağına gelmemiş ölen kafir çocukları mükellef olmadıkları için hesaba çekilip cezalandırılmazlar. (İsra:15+En’am:164) Onlar ana babalarından dolayı sorumlu da olmazlar. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir