İMANSIZA SEVAP VAR MI?

            İnançsız veya İslam dışı ölen dünyada nasıl yaşarsa yaşasın, ne gibi şeyler yaparsa yapsın, ne gibi icat ve keşifler yaparsa yapsın O’na yaptığı şeylerden dolayı herhangi bir sevap verilmez. Tabii yararlı işler yapanla şerli olanı da Allah birbirinden ayıracaktır. Yararlı bir iş yapanla fitne çıkarıp kötülük tohumları eken bir tutulmaz. 

            Kâfire veya Müslüman olmayana iyi işler işlese de sevap verilmeyeceğini Peygamber (sav) şöyle ifade eder: 

            -“İman etmedikçe cennete giremezsiniz.” (Müslim, İman:93)             Bir hadislerinde de şöyle ifade eder:

            -“Kâfir bir iyilik yapınca ona karşılık dünyalık verilir. Ama mü’mine gelince Allah onun iyiliklerine Ahrete saklar. Dünyada da ona yaptığına göre rızık verir.” (Riyaz üs-

Salihin:431)

            Demek ki inançsızın mükâfatı dünyadadır. Ahrette ona verilecek sevap yoktur. Ona dünyada itibar edilir, makam verilir, para kazanır ama sevap verilmez. 

            Bu konuda Kur’an’da birçok ayet var. Bunlardan birkaçını burada nakledeyim:             -“Kâfir olarak ölenin yaptıkları işler dünyada da ahrette de boşa gider. Onlar

cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar.” (Bakara: 217) 

            -“Kâfirler ahrette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir.

Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta olduğu şeyler de boştur.” (Hud: 16)

            -“İnançsızlar iyi iş yaptıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayız.” (Kehf: 104/105)

            -“Onların yaptıklarını değersiz kılarız.” (Fur-kan: 23)

            Bu ayetlerden anlaşıldığına göre inançsıza ahret mükâfatı cennet yoktur. Allah ahret nimetlerini inananlar için hazırlamıştır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir