İmansız Cennete Girilmez

İman yüzünden insanlar 6 gruptur:

1-Mümindir.

2-Münafıktır.

3-Kâfirdir.                                              

4-Fasıktır. (Günaha devam eden) 

5-Asidir. (İsyan eden)

6-Mürteddir. (Dinden çıkan)

İman etmeyen, imanın esaslarına uymayan kimse, ne yaparsa yapsın, yaptıkları ona fayda vermez. Ebu Talib’e yaptıkları fayda vermemiştir. 

 Cennete girmenin şartı imandır. İmandan sonra ameldir. 

 Kur’an dan deliller verelim. 

 -“İman edip iyi davranışlar da bulunanlara, içinde ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!” (Bakara:25) 

 -“Kâfir olarak ölenlerin işleri, ahirette ve dünya da boşa gider.” (Bakara:217)

 -“Rablerini inkâr edenlerin durumları, onların amelleri, fırtınalı günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler.” (İbrahim:18) 

 -“Kâfirlerin bütün işleri boşa gitmiştir.” (Tevbe:17)

 -“Kâfirlerin her işini değersiz kılarız.” (Furkan:23)

 -“Kâfirler iyi işler yaptıklarını sanarlar. Onların dünyada ki çabaları boşa gider.” (Kehf:104)

 -“Onların ahirette ateşten başka bir şeyleri yoktur. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir. Yaptıkları şeyler de batıldır.” (Hud:16)

   Sünnetten deliller verelim:

   Çobanın biri Peygamber (as) a: 

 -Bensize yardım etmek için savaşa katılmak istiyorum. Önce iman mı edeyim, savaşa mı katılayım? Peygamber (as): 

-Önce iman et. O kişi iman ediyor savaşa katılıyor ve kısa bir süre sonra şehit düşüyor. Bunun üzerine: “Az iş yaptı çok sevap kazandı” diyor. 

 Hadis: “Kâfir iyilik yaparsa, onun karşılığı dünyada verilir.” (Riyazüs-Salihın:431) (Para, şöhret, makam, itibar ve anılmak gibi)   Hadis: “İman etmeyen cennete giremez.” (Tirmizi Cen-

net:13) 

 Hadis: “Cennete ancak inanan Müslüman girer.” (Ramuz el-

Ehadis:141/6)

 Hadis: “Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak. Sonra kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanı cehennemden çıkarın diyecek.” (Buhari, İman:15) 

 Bu ayet ve hadislere göre iman yoksa mükâfat da yok, cennette yok.  

 Ne mutlu kendisine iman nasip olan, imanın gereğini yapan,

Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak can verenlere…

 Bizi imanla, İslam’la şereflendiren, İslam üzere yaşatan Cenab-ı Allah’a hamdü senalar olsun. Bize hayatın sonunda imanla göçmek nasip etsin. 

 Allah’ın selamı, ikramı, ihsanı, üzerinize, üzerimize ve bütün Müslümanların üzerine olsun.   Allah’a emanet olun. Hoşça kalın 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir