İmanın geçerli olabilmesi için neler yapılmalıdır?

1.İman esaslarına noksansız inanılmalıdır.

 • İtikat düzgün almalıdır.
 • İmanda sabit olunmalıdır.

4.Allah’ın azabından korkulurken, rahmetinden de ümit kesilmemelidir.

 • Can boğaza gelmeden iman edilmelidir. (Firavun ölümü hissedince, iman etti ama geç kalmıştı.)
 • Müslüman kalabilmek için küfre götüren hallerden kaçınılmalıdır.
 • Dinin emirlerinden herhangi biri inkar edilmemelidir. Bir yasak da inkar edilmemelidir.
 • İman sahipleri küfürle itham edilmemelidir. Yoksa geri döner.
 • Bid’at işlenmemelidir. Bid’at işleyenin ameli kabul olmaz.
 • Hiçbir günah küçük görülmemelidir. Çünkü her günah kalbi karartır. Ayrıca her günahta küfre giden bir yol vardır.
 • Sadece “inandım” demekle olmaz. İmanın gereği yapılmayınca iman kalbe inmez. Hayata yansımayınca da tat vermez.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

 • „İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, iman: 93)
 • “Müslüman, elinden dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir.”
 • “Allah’ı Rab; İslam’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan imanın tadını tatmış olur.”

Sonuç olarak; iman, şüpheden uzak olmalı ve amellerle korunmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir