İMANIN ESASLARI = EMENTÜ

Àmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhiri ve bi’l kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’lmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh.

Manası: Ben Allahü Teala’ya ve Onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teala’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, Allahü Teala’dan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve Peygamberidir.

Hz. Ömer şöyle nakleder:

  • “Birgün beyaz elbiseli bir adam Hz. Peygamber’e sordu:  
  • “İslam nedir? Allah’ın Resulü cevap verdi:
  • “İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammedin Allah’ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir.
  • “Doğru söyledin, iman nedir?
  • “İman Allah’a, Onun meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmandır”
  • “Doğru söyledin, ihsan nedir? bu soruya da:
  • “İhsan, Allahü Teala’yı görüyormuş gibi Ona ibadet etmendir. Sen Onu görmüyorsan da, O seni görmektedir” cevabını verdi.

O adam gittikten sonra sorduk:

  • “O kimdi, Ya Resullullah? Cevap verdi:

“O Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için geldi” (Buhari, İman: 37)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir