İman

İMAN

İman, inanmak, tasdik etmek ve doğrulamak anlamlarına gelir.

Din de, iman ise:

-Allah’ın varlığına, birliğine,

-Meleklerine,

-Kitaplarına,

-Peygamberlerine,

-Ahiret gününe,

-Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeye inanmak demektir.

Bunlara inanana Müslüman denir.

İmanın geçerli olabilmesi için;

-İman, korku ve baskı sonucu olmamalı,

-İman esaslarından hepsinin kabulü olmalı,

-Ümitsizlik halinde olmamalı,

-imanda şüphe ve tereddüt olmamalı,

-Yalnız inanmakla kalınmamalı, amele götürmeli. Amelsiz iman korunamaz.

-Allah’a imanda şirke düşülmemeli,

-İmansız amel olmaz

-İman taklidi de olmaz

-Kul, aklını kullanarak imandan sorumludur.

Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

-“Kim Allah’ı, melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklık içindedir” (Nisa:136)

Hz. Ömer (ra) şöyle bir olay anlatır:

Bir gün Allah Resulü (s.a.s.) ashabıyla sohbet ederken bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu, “Ya Muhammed! Bana İslam’ı anlat” dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “İslam, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın ilçesi olduğuna şahitlik etmen; namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir.”

Gelen kişi, “Doğru söyledin” dedi. Ashâb, adamın hem soru sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdı. Sonra adam, “Bana imanı anlat” dedi. Peygamberimiz, “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır” şeklinde cevap verdi. Adam yine, “Doğru söyledin” diye onayladı.

Sonra da “Bana ihsanı anlat” dedi. Peygamberimiz, “İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir” dedi.

Sevgili Peygamberimiz olaya şahit olan Hz. Ömer’e şöyle buyurdu: “O Cebrâil idi. Size dininizi öğretmeye gelmişti” (Buhâri, İmân, 37)

Cenab-ı Allah Cebrail (as) vasıtasıyla İslâm’ın, imanın ve ihsanın ne demek olduğunu bu şekilde kullarına vah yetmiş oluyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir