İMAN KONUSUNDA ŞİRK

‘La ilahe illallah’ demek, Allah’tan başka tapınılacak ilah yoktur demektir.

Müslüman, ‘Allah birdir, Onun eşi benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O doğrulmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.’ (İhlâs suresi) diye inanır. Peygamberimiz (sav):

-‘ Çocuklarınıza ilk önce La ilahe illallah’ı öğretin. Ölmek üzere olana da La ilahe illallah’ı telkin edin.’ (Müslim Cenaiz:1) buyurur.

Sahabe çocuklarına ‘ Allah’a iman ettim. Tağutu (putu, şeytanı) red ettim’ sözünü öğretirlerdi.

İslam, tek, ortağı olmayan Allah’a teslimiyet ve kulluktur. Kur’anda: ‘Allah’tan başka ilah edinme’ (İsra:22) diye emredilir.

İmanda şüphe olmaz, noksanlık olmaz. İman esasları aynen noksansız kabul edilirse, ancak o zaman iman edilmiş olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir