İman etmeyen cennete girer mi?

            Bazı buluşları ve çalışmaları ile bilinen kimselerin Müslüman olmasa da cennete gireceğini iddia edenler vardır.

Her insan çalıştığının karşılığını mutlaka alacaktır.

İnanmayan dünyada maddi kazanç sağlamıştır, övülmüş itibar görmüştür. Onun mükafatı budur.

Cennete girmenin şartı iman, imandan sonra ameldir.

Peygamber (as); “İman etmeyen cennete giremez” buyurmuştur. (Tirmizi, cennet: 13)

Bir hadislerinde de:

“Kafir iyilik yaparsa, onun karşılığı dünyada verilir” (Riyazüs-Salihın:431) buyurmuştur.

Bir sefer sırasında bir kişi peygambere gelerek:

-Ben size yardım için savaşa katılmak istiyorum. Yalnız Müslüman değilim deyince peygamber (as) ona

-Önce iman et sonra savaşa katıl” demiştir. İnanmayanın yaptıkları ona fayda vermez. Mesela Ebu Talib güzel işler yapmıştır ama iman etmediği için yaptıkları ona fayda vermemiştir.

Kur’an’da baktığımız zaman Cenab-ı Allah’ın şöyle buyurduğunu görürüz:

-“Kafir olarak ölenlerin yaptığı işleri ahirette ve dünyada boşa gider” (Bakara:217)

-“Kafirlerin yaptığı her işi değersiz kılarız.” (Furkan:23)

-“Kafirler iyi işler yaptıklarını sanırlar. Onların dünyadaki çabaları boşa gider” (Kehf:104)

-“Kafir olarak ölenlerin işleri fırtınalı günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.” (İbrahim:18)

Bu ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki, inanmadan cennete gidilmez ve yapılan güzelde olsa işlerin ahirette bir mükafatı verilmeyecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir