İman Amel İlişkisi

“İnandım” deyip de imanın gereği olan şeyleri söz, davranış ve amel olarak açığa vurmayanın Müslüman olduğuna hükmedilmez. 

 Peygamber (as): “İman ile amel bitişiktir. Allah biri olmayınca diğerlerini kabul etmez” (Ramuz el-Ehadis:193/9) buyurur. 

 Amel olmadan iman korunmaz. Fırtınalar eserken camı olmayan gaz lambası veya mum sönmeden durabilir mi?  Bir gurup Peygambere gelerek: 

 -“Biz sana iman edeceğiz ama bizden namazı zekâtı ve cihadı kaldırırsan…” Peygamber (as) onlara:   -Namazsız din mi olur? Cevabını vermiştir.

 Asr suresinde zararda olmayanların imandan sonra Salih ameller işleyenler olduğu bildirilmiştir.  Cenab-ı Allah şöyle buyurur: 

 -Her kim, mümin olarak iyi iş yaparsa, artık o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.” (Taha:112)  Müminin bazı endişesi olur. 

 -Nasıl can veririm?

 -Kabirde, sıratta, mahşerde halim nasıl olur?

 -Amel defterim sağdan mı, soldan mı verilecek? Demelidir. 

 Kur’an da Cenab-ı Allah müminler için “Bunca nimete karşı kör ve sağır davranmazlar.” (Furkan:73) Buyuruyor. 

 Bir gün Peygamber (sav) Ensar’ın bulunduğu topluluğa şöyle der: 

 -Siz mümin misiniz?

 Onlar sükût ederler. Hz. Ömer (ra): 

-“Evet, Ya Rasulallah müminiz” der.  Peygamber (as):

 -Peki imanınızın alameti nedir?

 Hz. Ömer cevap verir.

 -“Varlıkta şükreder, darlıkta sabreder, ilahi takdire razı oluruz”

 Bunun üzerine Peygamber (as): 

 -“Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, bu halde siz gerçekten müminsiniz” (Taberani:11336) 

 Bazen de görünüşe bakıp da hüküm vermek yanlış olur. Açık küfrü yoksa “Müslüman memleketi o da belli inanıyor, amelini gizliyordur” denir. Müslüman olduğuna hükmedilir. Küfürle itham etmenin tehlikesi vardır. Ya o kâfir değilse, itham geri döner.

Söz mutlaka yerini bulur. 

 Nisa 94: “Size selam verene, sen mümin değilsin demeyin” 

 Usame (ra): “Allah Rasülü bizi düşman üzerine saldı. Biri bizi görünce “La ilahe illallah!” dedi ama inanmadım, korktuğu için böyle dedi diye düşündüm ve onu öldürdüm. 

 Dönünce Peygamber (as) beni çağırdı

 -“Sen La ilahe illallah diyeni öldürdün mü? Dedi. 

 -O canını kurtarmak için öyle dedi” dedim. 

 -Ne bildin? Kıyamet günü ona ne diyecek, nasıl hesap vereceksin? Buyurdu, der. 

 Bir olayda şöyledir: 

 Ammar (ra) yapılan zulüm ve işkenceye dayanamayıp dili ile onların dediğini tekrar etti. Bunu Peygamber (as) duydu. 

 “Ammar’ın bütün vücudu hücrelerine kadar iman doludur” dedi. Ammar’a da: “Bir daha böyle durum olursa, dilinle onların istediğini söyleyebilirsin” dedi. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir