İman amel etmeyi gerektirir

İman, Allah’ın kuluna en güzel ikramı ve ihsanıdır. İman amellerle desteklenirse korunur.

Bid’attan, hurafelerden ve şirkten uzak kalınırsa insanın kurtuluşuna vesile olur.

İnandım diyen, inancının gereğini yapmalıdır. Sözle amel birbirini tutarsa, o zaman iman fayda verir. Çünkü söze değil amele bakılır.

Şair:

Söyler sözü ilim kuvveti ile

Benzer gazeli cebeldeki güle demiştir.

Allah Kur’an’da:

-“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece” iman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar” buyurur. (Ankebut:2)

Müslümanlık kuru sözden ibaret değildir. Kuru lafın değeri yoktur.

Hz. Ömer (ra): “Bir insanın sözüne değil ameline bakın” demiştir.

Ne derler: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”.

Amel, imanı korur, iman insanı korur amel için iman nasıl şart ise imandan sonra amelde gereklidir. Çünkü ümmeti ayakta tutan salih amellerdir.

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

-“İmanla amel bitişiktir. Allah biri olmayınca diğerini kabul etmez.” (Ramuz:193/9)

Bir grup peygamberimize gelerek:

-Biz iman edeceğiz ama bizden zekatla namazı kaldır” demiş, peygamber (as):

-Onlarsız din mi olur? demiştir.

Hz. Ömer’le Ebu Cehili birbirinden ayıran iman ve ameldir. Musa ile Firavunu birbirinden ayıranda imandır. Firavun son anda denizde boğulurken “iman ettim” dedi ama bu onu kurtarmadı.

Bu konuda Kur’an da şöyle buyrulur:

-“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan, zekat verenler var ya onların mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler” (Bakara:277)

-“İman edip güzel işler yapanlara gelince Rabbin onları nimetler dolu cennetlerde altından ırmaklar akan saraylarda yaşatır” (Lokman:9)

***

-“Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat.56)

**

-“İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini örter, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.” (Ankebut:7)

**

-“İman edip iyi işler yapanları, muhakkak Salihler zümresinin içine katarız” (Age:9)

**

-“İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar cennet ehlidir. Onlar ora da ebedi kalırlar.” (Hud:23)

**

Asr Suresinde de Cenab-ı Allah:

-“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabır tavsiye edenler müstesnadır” buyurur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir