İLKEL DİNLERİ BİLMENİN FAYDALARI

  1. Dinleri karşılaştırma, mukayese etme imkanı doğar. Böylece doğru ve gerçek ortaya çıkar.
  2. Yanlış inançların kaynağı bilindiği için hayatta onlara yer verilmez. Aynı hatalar işlenmez. 3-     Eski toplumların geçmiş yaşantılarını, kültürünü öğrenmiş oluruz.  (Mesela, eski Türklerin puta tapmadığını, domuz yemediğini ve zina etmediğini öğrenmiş oluruz)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir