İLK SELAM NASIL BAŞLADI?

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle anlatır: “Allah, cennette Adem’i yaratınca: “Git şu meleklere selam ver. Sana ne cevap verdiklerini dinle. Çünkü o senin ve evlatlarının selamı olacaktır.’’ Buyurdu. Adem, gidip meleklere es-selamü aleyküm, demiş, melekler es-selamü aleyke ve rahmetullahi, diye cevap vermişlerdir.‘’ (

Riyaz üs-Salihın: 2/ 846)

Daha sonra meleklerle peygamberler selamlaşmışlardır. Kuran’ da: İbrahim Aleyhisselam’ ın yanına gelen melekler: “ Selam ediyoruz.’’ Dediler. O da: “ Size de selam olsun.’’ Dedi. (Zariyat:24-25)

Peygamberimiz, miraca çıkarken peygamberlerle selamlaşmıştır. Miraçta Peygamber Aleyhisselam, Allahla selamlaşmıştır.

Namazlarda okuduğumuz Ettahıyyatü de anlatıldığı gibi olmuştur.

Bu olayı Peygamberimiz şöyle anlatıyor:

-“Miraçta Rabbimi kalp gözü ile gördüm. Bana “ Konuş Habibim .’’ dedi. Ben:

-Ettehıyyatü lillahi vesselavatü vettayyıbat! (Hamd sana, ibadet Hak Teala’ya mahsustur.) dedim.

Bunun üzerine Rabbim: “ Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve bereketüh.’’ ( Ey Nebi! Allah’ın rahmeti, bereketi, selamı üzerine olsun.) dedi.

Ben de: “ Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihin.’’ (Allah’ın selamı bizim ve Salih kulların üzerine olsun.) dedim. Cenab-ı Allah:

-“Ey Rasulüm. Ben Cebraili bile aramızdan çıkardım. Sen ümmetini aramızdan çıkarmadın.’’ Buyurdu. Bunu duyan Cebrail

(as) ‘da:

-“Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulühü.’’ (Şehadet ederim ki, Allah’ tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed O’ nun kulu ve rasulüdür.’’ ) diyerek şehadette bulundu.

Araplar birbirlerine Hayyakallah “Allah uzun ömür versin.’’ Derlerdi. Peygamberimizi görünce de es-samu aleyke (ölüm senin üzerine olsun) derlerdi. Peygamberimiz de onlara “ve aleyke’’ (ölüm sizin üzerinize olsun.) diye cevap verirdi.

Cenab-ı Allah, Kur-an’ da Peygamber (as)’a selavat getirip selam ve ona gönülden teslim olmamızı emrediyor.

-“Şüphesiz Allah ve melekleri Nebiye selavat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona selavat edin ve O’na gönülden teslim olun.’’ (Ahzab: 56)

Biz ne diyeceğiz: “Es-selatü vesselamü aleyke ya Rasulüllah!

Deyip Allah’ın emrini yerine getireceğiz.”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir