İLAHİ HADİSLERDEN BİZE UZANAN MESAJLAR

Hadis, Peygamber(A.S)’ın söz, davranış ve sukutlarına denir.

İlahi(Kutsi) hadis, anlamı Cenab-ı Allah’tan sözleri peygamber(A.S)’dan olan hadislerdir. Hadis no:1:sayfa:37:

-”Toplanıp zikreden için.” Ben onları af ettim diyen” deyince melekler:

-Ya Rabbi, onların anasında onlardan olmayan birisi var. Bir ihtiyaç için onlara uğramıştı.” derler.

Cenab-ı Allah meleklere şöyle der:

-”Onlar aynı meclisin adamlarıdır. İçlerinden onu ayrı tuta-

mam onu da affettim.”                              

(Hadis no:2, sayfa: 59)

-”Ey Ademoğlu! Bana kulluk için anın. Gönlünü zenginlik doldurayım. Fakirlikten seni kurtarayım”. (Hadis no:3, sayfa 85)

-”Benim yarattığım gibi bir şey yapmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir?”(Hadis no:4, sayfa 97)

-”İnsanlar hep bir şeyler sormaktan geri durmazlar. Hatta Allah bu var olan şeyleri yarattı. Peki Allah’ı kim yarattı ?”derler. Böyle bir soru ile karşılaşan “Ben Allah’a iman ettim.” desin. ”(Hadis no:5, sayfa:107)

-”Meleklere; kulum bir kötülük düşündüğünde onu yazmayın. Eğer onu işlense, bir kötülük olarak yazın. Bir iyilik düşününde onu yapmazsa, bir iyilik olarak yazın. Eğer o iyiliği yaparsa, on katı sevap yazın.” buyurur.(Hadis no:6, sayfa:109)

-”İçinizden biri, İslam’ın eminlerini güzel yaparsa, Allah’a kavuşuncaya kadar işlediği her iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar sevap yazılır. Eğer günah işlerse ayniyle yazılır.”(Hadis no:7, sayfa:112)

-”Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Kim bana yeryüzünü dolduracak kadar günahla gelirse, ben onu o kadar bağışlama ile karşılarım.”(Hadis no:8, sayfa:120)

-”Ben kulumun zannına göreyim. O beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. O beni yalnız zikrederse, bende onu zikrederim.

O beni bir topluluk içinde zikrederse, bende onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim.”(Hadis no:9, sayfa:125)

-”Ben,  Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, kulağın duymadığı, kimsenin aklına gelmediği nimetler hazırlarım.”(Hadis no:10, sayfa:148)

-”Allah bir kulu sevince Cebrail’e;

-“Ben falanı  seviyorum, onu sende sev.” der. Cebrail’de bütün gök ehline; “Allah falanı seviyor, sizde onu sevin.” der. Gök ehline de onu sever ve yeryüzü ehlinin o kişi için kalbine sevgi saygı yerleştirir.”(Hadis no :11, sayfa:154)

-”Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, ben ona savaş açarım. Kulum bana farz kıldığım amellerden daha sevimli bir amelle bana yaklaşamaz. Kulum nafile amellerle bana yaklaşmaya devam ederse, ben onu severim. O zaman onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediğinde istediğini veririm. Bana sığındığı zaman onu korurum.”(Hadis no:12, sayfa:255)

-”Ey Ademoğlu: benim için günün başında dört rekat(kuşluk) namaz kıl, gün sonuna kadar sana yardımcı olayım.”(Hadis no:13, sayfa:294)

-”Oruç kalkandır. Oruçlu sövmesin. Cimrilik etmesin. Bir kimse ona savaşırsa veya söz söylerse, “Ben oruçluyum.” desin.(Hadis no:14, sayfa:337)

-“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın, onlar diridir, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Şehitler cennette iken Allah: ”Fazladan istediğiniz bir şey var mı? diye sorar. Onlar:” Daha ne isteyelim.” derler. Onlara tekrar sorulur. Onlar: “ Tekrar senin yolunda ölmek için bizi diriltmeni ve dünyaya döndürülmemizi isteriz.” derler.(Hadis no:15, sayfa:344)

-”Haksız yere birini öldürene kıyamet gününde öldürdüğü kimsenin günahı yüklenir.”(Hadis no:16, sayfa:359)

-”Kulunun iki gözünü aldığımda o sabrederse o iki gözüne karşılık cenneti veririm.”(Hadis no:17, sayfa:366)

-”Ey Ademoğlu! Belanın ilk vurduğu anda sabredip sevap umarsan, senin için cennetten başka sevaba razı olmam.”(Hadis no:18, sayfa:382)

-”Bir peygamberi ağacın dibinde bir karınca ısırdı. Oda ateş yakıp karıncaları yaktı. Allah ona: ”Seni ısıran bir karınca değil miydi  tesbihte bulunan bir topluluğu yok ettin.” buyurdu.”(Hadis no:19, sayfa:407)

-”Kulun günah işledi. ”Rabbim günahımı bağışla.” dedi. Günahını bağışlayan Rabbinin olduğunu bildi. Bende onu bağışladım.”(Hadis no:20, sayfa:440)

-”Adak Ademoğlu’na bir şey sağlamaz. Benim takdir etmediğim vuku bulmaz. Ancak ona kaderde olun gelin.”(Hadis no:21, sayfa:448)

-”Melekler, birinin ruhu ile karşılaştı ona:” Sen iyilik adına bir şey işlemedin mi? oda: “hayır.” Dedi. Melekler: ”İyi düşün.” Dediler. Oda” insanlara borç verirdim. Ödeme zorluğu olanı geciktirirdim” dedi. Rabbi meleklere;” Onu bırakın.” Buyurdu.” (Hadis no:22, sayfa:463)

-”Bir adamın kardeşini üç günden fazla terk etmesi, helal olmaz. Bu ikisi buluşurlar, biri yüzünü bir tarafa çevirir, öbürü de diğer tarafa çevirir. Bu ikisinden en hayırlı olanı, önce selam verenidir.” (Hadis no:23, sayfa:470) -”Kıyamet gününde nizam için birbirini sevenler nerededirler.

Bugün onları benim gölgemden başka gölge bulunmadığı bugünde gölgemde gölgelendireyim.” buyurur. (Hadis no:24, sayfa)

 -“Allah kıyamet gününde: “Ey Ademoğlu ben hastalandım, beni ziyaret etmedin neden? Kul: -Rabbim seni nasıl ziyaret edebilirdim? der. Allah: ” Falan kulum hasta idi, onu ziyaret etseydin, beni ziyaret etmiş olacaktın” buyurur. -Ey Ademoğlu! Senden yiyecek istedim bana vermedin neden? der. Kul, sana nasıl yiyecek verebilirdim ki. Sen alemlerin Rabbisin der. Allah ona: -Falan kulum senden bir şeyler istemişti de sen vermemiştin. Eğer ona verseydin bana vermiş olacaktın buyurur. (Hadis no:25, sayfa:482 ) “Ey kulum ben kendime zulmü aranızda haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım”. (Hadis no: 26 sayfa 502)

 “Sizden önce bir Ada’mın yanası vardı bir Bıçakla bileğini kesti kanama yüzünden öldü Allah: kulum hükmüme karşı çıktı bende ona cenneti haram kıldım”. (Hadis no: 27 sayfa 530 )

“Kim benim için amel işlerde o amele bende başkasını ortak koşarsa kendini ortak koştuğu ile baş başa bırakır”. (Hadis no : 28 sayfa 537)

 “Benim yanımda biri ilah edinilemez. Kim benden başkasını da ilah edinmezse ben ona mağfiret ederim”. (Hadis no: 29 sayfa:

541 )

“Kıyamet günü şehit olmuş biri huzura getirilir kendisine verilen nimetler hatırlatılır ve bunların karşılığı ne yaptın? “Denir.

Ada’m: senin Yolunda şehit oldum der Allah: Hayır yalan söylüyorsun bu Ada’m, cesur desinler diye savaştın buyurur. Buda oldu atın bunu cehenneme denir. Sürüklene sürüklene cehenneme atılır. İlim öğrenen öğretene de aynı soru sorulur. Ona da Ali’m desinler diye yaptın. Kendisine mal verilip Oray’a buraya para verene de aynı şekilde sorulur ona da cömert desinler diye yaptın denir.

Üçü de aynı şekilde muamele görür.(Hadis no:30, sayfa:548)

 -“Cenab-ı Allah kulunu kıyamet gününde sorguya çekecek: – Kötülüğü gördüğünde ona karşı çıkmana engel olan ne vardı? diyecek. Kul: – Ya Rabbi falan falandan korktum” diyecek. Allah ona: Benden korkman gerekmezmiş? diyecek”.(Hadis no: 31, sayfa:552)

 -“Kulum bana kavuşmayı arzularsa, bende ona kavuşmayı arzularım. O bana kavuşmaktan hoşlanmazsa, bende ona kavuşmaktan hoşlanmam.(Hadis no: 32, sayfa:552)

  -” Kıyamet gününde kul getirilir. Allah ona: – Ben sana göz, kulak, mal, çocuk vermedim mi? Hayvanları, ekinleri senin hizmetine sunmadım mı?  Peki sen benim huzuruma çıkacağını hiç düşündün mü? der. Kul: – Hayır ” deyince Cenab-ı Allah ona: – Sen beni Nasıl unuttuysan bende seni unutuyorum” diyecek”. (Hadis no:33 sayfa:732)

 -“Kıyamette kul, kuzu gibi getirilir. Allah ona: -Sana ihsanda bulundum. Sen ne yaptın? Kul: -Biriktirdim, faydalandım ve miras olarak bıraktım. Beni geri gönderde onları senin Rıza’n için harcayayım” der. Bu kul önceden bir iyilik göndermemişse cehenneme atılır.”( Hadis no:34 sayfa:733)

 -“Kim benim zikrimden ve Kuran’dan alıkoyarsa, ve benden istekte bulunmaktan men ederse, onun istediğine cevap vermem.” (Hadis no:35, sayfa:740)

 -İbrahim Peygamber kıyamet gününde babası Azer ile karşılaşır. Azer’in yüzünde siyahlık ve toz vardır. İbrahim (as) ona : – Ben sana bana karşı gelme demedim mi? der. Azer: -Bugün sana karşı gelmem” der. İbrahim( as): -Ey Rabbim insanları dirilttiğin gün beni mahcup edip utandırmayacağını vaad etmiştin” der babasının affını ister. Allah ona: -Ben cenneti kafirlere haram kıldım” buyurur”(Hadis no: 36 sayfa 742)

 Allah (cc) cehennemdekilerin en az azap görenine sorar: Eğer yeryüzünde bulunanlarının hepsi senin olsaydı onları bu azaptan kurtulmak için verir miydin? Kul cevap verir: Evet. Cenab-ı Allah ona: Senden daha azını istemiştik der.( Hadis no: 37 sayfa 761)  Kıyamet günü ümmetimden bazılarına şefaat ederken zebaniler bazılarını tutup cehenneme götürür. Ben: Bunlar benim ümmetimden deyince bana: Senden sonra onların neler yaptığını bir bilsen denir Hadis no:38 sayfa 790 Cehennem ehline açlık musallat edilir. Bu içinde bulundukları azaba denk olur. Yardım isterler kendilerine kötü kokulu bir diken yiyecek olarak verilir. Bu açlığını da gidermez onlara fayda da vermez. Yeniden yiyecek isterler bu defa Boğaz’a takılan bir yiyecek verilir su isterler yakıcı bir içecek verilir.(Hadis no; 39 sayfa 797)

  Cennetliklere Allah sorar: Arttırılmasını istediğimiz bir şey var mı? Yüzümüzü ak etmedin mi bizi cennetine koymadın mı? Cehennemden kurtarmadın mı bu yetmez mi derler. O an da perde kalkar müminler Rablerini görürler. (Hadis no: 40 sayfa 802)

  Cenab-ı Allah cennetliklerine Ey cennet ehli diye hitap eder Cenab-ı Allah sorar: Razı oldunuz mu? Onlar; Ne için razı olmayalım ya Rabbi bize cennet verdin derler. Cenab-ı Allah Ben size daha güzelini vereceğim sizden razı oldum buyuracak”.( Kaynak Ahmet Varol Kutsi hadisler: 1-2) 

Rabbim bize de lütuflar da ihsanlarda bulun ve bizden razı ol sana kul Muhammed (as) a ümmet olmak nasip eyle AMİN

Dinimizi öğrenme ve öğretme çabasını yarıda bırakmayalım. İki cihan saadetimiz buna bağlı. Sırattan geçip hesaptan kurtulmamız buna bağlı. Cehennemden kurtulup cennete girmemiz buna bağlı. Peki dinimizi öğrenmek için ne yapmamız lazım:

 • Önce dindar insanlara yakın olmalıyız. İyilerle olmalıyız.
 • Bilemediğimizi sormalıyız, öğrenmeliyiz.
 • Kur’an meali okumalıyız. 
 • Hadis okumalıyız.
 • Fıkıh, Akaid kitapları okumalıyız.
 • Güvenilir kişilerin yazdığı dini kitaplar okumalıyız.  – Sohbetler dinlemeliyiz.
 • Günaha harama düşeriz, yanlış yaparız korkusu ile işin doğrusunu araştırmalıyız, sormalıyız.
 • Elimizin altındakilere de öğretmeliyiz. Onlarda boşluk bırakırsak, ataistler, satanistler ve misyonerler o boşluğu dolduracaktır. Allah korusun. Bu gayretlerin içinde olmak ,sonumuzun hayrolacağını gösterir. Rabbim sonumuzu hayretsin. İman Kur’an nasip etsin. Rıza’sına uygun yaşayan ve razı olacağı işler nasip etsin. AMİN   BUGÜN NELER ÖĞRENDİK BAKALIM

-ALLAH Rasülünün önderliği ve rehberliği asla ihmal edilmeyecek.

-Peygamberden mesaj nakletmek büyük sevap peygamber Allah yüzünü ak etsin diyor. ‘cennette refikimdir diyor. Buna göre islami hayatta peygamber ölçü olacak.

-İyi insanlarla beraber olmanın önemini öğrendik. Cenabı Allah onlar gibi muamele ediyor, onlarla beraber affediveriyor.

-Allah’tan başka yaratıcı olmadığını öğrendik. Cenabı Allah hakkında ki vesveseyi Kelimei Tevhid ve kelimeyi şahadetle gidereceğimizi öğrendik.

-Allah’ın iyi düşüncelere bile sevap verdiğini öğrendik.

-Allah’a yönelenin ve onu zikredenin Allaha çabucak yaklaş-

tığını,

 • İyiler için Allah’ın güzel nimetler hazırladığını,
 • Allah’ı seversek onunda bizi seveceği ve sevdireceğini,

-Allah’a nafilelerle yaklaşacağımızı yaklaşınca da Allah’ın bizi koruyacağını,

 • Allah’ın sevgili bir kuluna düşmanlığın Allah’ın affetmeyeceğini,
 • Namazı olamayanın kurtulamayacağını,
 • Verene Allah’ın vereceğini,
 • Allah yolunda şehitliği arzulamak ve o sevabı istemek gerektiğini,
 • Sabırla cennetin kazanılacağını,
 • Allah’ın rahmetinin bolluğunu. Günahının bağışlanmasını isteyenin Allah günahlarını bağışlayacağını, her günah için tevbenin vacip olduğunu,
 • Adağın sevabının olmadığını, kaderi değiştirmeyeceğini,

-Yardım etmenin borç vermenin sevabını öğrendik Cenab-ı Allah kıyamet günü ‘bırakın onu ‘ diyeceğini öğrendik.

 • Dargınken ilk barışanın, ilk selam verenin alacağı sevabını, 
 • Sevginin de düşmanlığında Allah için olması gerektiğini, 
 • Allah’ın kullarına yapılanın Cenab-ı Allah a yapıldığını,
 • Zulmün her çeşidinin haram olduğunu, 
 • İntiharın büyük günah olduğunu cennete giremeyeceğini,
 • Allah tan başkasından bir şey beklenemeyeceğini,
 • Riyadan gösterişten kaçınmak gerektiğini, 

-Allah’ın kendisinden korkana başka korku veremeyeceğini korkmaya da birçok korku vereceğini,

 • Ameli olmayanın, hazırlığı olmayanın ölmek istemediğini, ölümden korktuğunu, 
 • Allah’ı ve ona kavuşmayı unutanı Allah’ın unutacağını, 
 • Mal biriktirip Allah için harcamayanın hesabın çetin olacağını,
 • Cennetin kafirlere haram kılındığını peygamber yakını da olsa iman ve amel olmadan kurtuluş olmayacağını,
 • Sümüklü mendili, kirli çorabı götüremeyeceğimizi ve sadece ameller ile baş başa kalınacağını,
 • Bit’ad işleyenlerin peygamberin şefaatinden mahrum olacağını, zebanilerin onu alıp götüreceğini,
 • Cehennem ehlinin diken + kan + irin + zakkum ve ateş yiteceğini 
 • Cennet ehlinin Rabbini göreceğini ve onlardan razı olacağını
 • İslami bir hayat yaşayanı rabbinin cennetine koyacağını öğrendik.

Rabbim hepinizden razı olsun. Hadis dinlediniz, sevap kazandınız. Bize de hadis nakletme fırsatı veren Rabbime hamdü senalar olsun. İnşallah bizde sevap kazanmışızdır. Rabbim sizin de bizimde yüzümüzü ak etsin inşallah.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir