İKİ CİHAN GÜNEŞİ PEYGAMBER(SAV)’İN GÜNLÜK HAYATI

Peygamberimiz(sav), insanlığa örnek olarak gönderilmiştir.

Cenab-ı Allah onu her konuda örnek almamızı ve o’na uymamızı emretmiştir.

Allah Resulü : “Bana uyun, eğer bana uyarsanız, yolunuzu şaşırmazsınız” buyurmuştur.

“Bana uyan şefaatimi hak etmiştir. Cennette benimle beraberdir” diye de müjde vermiştir.

Şimdi Allah Resulü ile ilgili günlük hayatı hakkında sahabenin sözleri ve anlattıkları ile sevgililer sevgilisi peygamberimizi tanımaya çalışalım.

Ashabı kiram şöyle demiştir:

-“Efendimiz(sav) ahlakça ve yüzce insanların en güzeli idi.”

-“Allah’ın elçisi, insanların en cömerdi ve en bahadırı idiler.”

-“Allah’ın Resulü, yürürken hafif öne eğik yürürdü.”

-“Allah Resulü acele etmez, tane tane konuşurdu. Her dinleyen onu anlardı.”

-“Allah’ın resulü yüksek sesle konuşmazdı.”

-“İbadetinde devamlı idi.”

-“En çok Şaban ayında oruç tutmayı severdi.”

-“Hasta ziyaretinde şöyle dua ederdi: “ Ey insanların Rabbi, zararı gider, şifa ihsan et. 

Şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şifa ihsan et.”

-“Bir kapıya geldiğin de, üç defa çalar, kapının tam karşısında durmaz, kenara çekilir kapı açılınca selam verirdi.”

-“Yattığı zaman sağ tarafına yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyardı.”

-“Yatacağı zaman dua etmeden yatmazlardı. Kafirun, Nas, Felak surelerini ve Ayetel Kürsi’yi okurlardı.”

-“Bir şey yiyeceği zaman ellerini yıkardı.”

-“Cünüp uyuyacakları zaman normal abdest alır, öyle yatardı.

-“Bir yere gidecekleri zaman dua etmeden evden ayrılmazlar-

dı.”

-“Şiddetli rüzgar estiğinde: “ Allah’ım bu rüzgarla gönderdiğin şerrinden sana sığınırım” derdi.

“Kendini biraz rahatsız hissettiğinde muavezeteyni (Felak,

Nas )‘ı okur, ellerini Vücuduna sürerdi.”

-“Birinin yalan söylediğini görür, duyarsa onun tevbe edinceye kadar yüzüne bakamazdı”

-“Bir şey yiyip içtiğinde. Allah’a hamd eder, şükrederlerdi.”

-“Yeni iman edenlerden “Elimden geldiği kadar Allaha ve Resulüne itaat edeceğim” Sözünü alırlardı”

-“Birine görev verdiğinde: ”Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin derlerdi.”

-“Birisi hakkın da bir şey duyarsa, onu açığa vurmaz,“ ne oluyor ki bazıları şöyle şöyle yapıyor” derdi.”

-“ Abdest alırken az su ile abdest alır, yüzünü yıkarken yüzünü oynatır ve gözlerinize su içiriniz derdi.”

-“ Abdest aldıktan sonra kerahet vakti değilse, iki rekat namaz kılardı.”

-“ Kendine gülme geldiğinde eli ile ağzını kapatırdı.”

-“ Sevinç verici bir olaydan sonra şükür secdesine kapanırdı.”

-“ Bir şey kendisini sıkınca namaza dururdu.”

-“ Bir şeyi güzel gördüğünde “ Maşallah” derdi.”

-“ Abdest bozmaktan çıktığında “Gufraneke” derdi.”

-“ Tuvalete girerken “ ya zel celal “derdi.”

-“ Hasta ziyaretine gittiklerinde moral verirlerdi.”

-“ gök gürültüsü duyduğu zaman şöyle derdi:” Ya Rabbi bizi gazabınla öldürme. Bizi azabınla karşılama ve bizi affet.”

-“ Kötü anlama gelen bir isim duyarsa onu güzel bir isimle değiştirirdi.”

-“ Suyu üç yudumla içerlerdi.”

-“ Başta besmeleyi unutursa, hatırlayınca “ Bismillahi evvelihi ve ahirihi” derlerdi.”

-“ Konuşmasına selamla başlardı. Selam vermeden konuşmazdı.”

-“ Aksırdığı zaman “Elhamdülillah” derdi.” Başkası aksırdığı zaman “Elhamdülillah” derse “Yerhamükellah” derdi. Aksırınca ağzını kapatırdı.”

-“Elbisesini giymeye sağ taraftan başlarlardı.”

-“Kabristana girdiklerinde selam verirlerdi.”

-“Yolda yürürken sağa sola bakmazdı.”

-“Çocuklara ve ailesine karşı çok merhametliydi.” -“En çok “Rabbebe Atina duasını okurdu.”

“ O’nun ahlakı Kur’an’dı.”

-“ Sukutları uzun, gülmeleri kısa idi.”

-“ Namaza durmadan önlerine bir şey koyarlardı.”

-“ Zan ile iş yapmazlardı.”

-“ Bir kimsenin başkası aleyhinde konuşmasını kabul etmez-

di.”

-“ Bir şeyi kötüye yormazdı. Bana olumsuz şeylerden bahsetmeyin derdi.”

-“ Konuşurken tebessüm ederdi.”

-“ Kendisinden bir şey istendiği zaman varsa verir, yoksa susar” yok” demezdi.”

-“ Biat alırken erkeklerin elini tutar, kadınların elini tutmazdı.”

-“ Hastayı üç gün sonra ziyaret ederdi.”

-“ Kendisinden bir şey istense hayır demez, uygunsa onu yapardı.”

-“ Abdest alırken yardım almaz, sadakasını kendi verirdi.”

-“ Secde ve Tebareke suresini okumadan ( vakit varsa ) uyumazlardı.”

-“ Kimseyi azarlamazlardı; kimseden hoşuna gitmeyen şeyi istemezdi.”

-“ Ailesine uyumadan 33 defa Sübanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahü Ekber demeden uyumamalarını tembih ederdi.”

-“ Bağlılık, kardeşlik için hediyeleşmeyi tavsiye ederdi.”

-“ Nazar olduğu zaman okunmasını tavsiye ederdi.”

-“ İnsanın bedeninden ayrılan şunların gömülmesini emrederdi. Saç, tırnak, kan, adet kanı, diş, pıhtı ve doğum artıkları.”

-“ Müslüman olana 80 yaşında olsa bile sünnet olmayı emrederdi.”

-“ Pazartesi, Perşembe oruçları tutardı.”

-“ Gümüş yüzük takarlardı.”

-“ Bela gelmesinden, kazaya uğramaktan, düşman şerrinden koruması için Allah’a dua ederdi.”

-“ Beş şeyden Allah’a sığınırdı. Korkaklıktan, cimrilikten, kötü yaşayıştan, kalp fitnesinden ve kabir azabından.”

-“ Felak – Nas süreleri nazil olduktan sonra onları çok okurdu.”

-“ Ansızın ölmekten Allah’a sığınırdı.”

-“ Bir şeyi iyiye yorar, uğursuzluk saymazdı.”

“ Devamlı abdestli durmaya çalışırdı.”

-“ Yeme, içme, giyimde sağ elini kullanırdı. Ancak ihtiyaç gidermede sol elini kullanırdı.”

-“ Hacamat olur ve olunmasını tavsiye ederdi. Ayın 17-18-19-

21 günleri kan aldırırdı.”

-“ Allahü Teala’yı zikirsiz geçirdiği vakit olmazdı.

-“ Cumanın farzından önce dört, sonra da dört rekat sünnet namaz kılarlardı.”

-“ Kuşluk namazını dört veya altı rekat kılarlardı.”

-“ Öğle namazından sonra iki rekat, akşam namazından sonra

Evvabin namazı kılarlardı.”

-“ Geceleri teheccüd namazına kalkarlardı.”

-“ Dua ve istiğfarı üçer defa tekrar ederdi.”

-“ Yiyecek içecek kaplarının ağızlarının kapatılmasını isterdi.”

-“ Tesbihi sayarlardı.”

(Buraya kadar kaynak. Ramuz el-Ehadis: 519…..562)

-“Hayvanın yedi şeyini sevmezdi:

-Öd kesesi,

-İdrar torbası,

-Hayaları,

-Kıkırdakları,

-Erkeklik dişilik organları

-Kanı (Age:561)”

-“ Lüzumsuz işlerden sakınırdı.”

-Gizli nikahı kabul etmezdi.”

-“ Dövmeden hoşlanmazdı.”( Age:560)

-“ Allah Rasulü asla yemek seçmezdi.”

-“ Yemekten önce ve sonra ellerini, ağzını yıkar,” temizlik imandandır” derdi.”

-“ Kadınlarınızı dövmeyiniz. Kadınlarını döven “hayırlı kimse değildir” derdi.”

-“ Çok Kur’an okurdu. Hayırlınız “ Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” derdi.”

-“ Kendisine özel hizmet edilmesinden ayağa kalkılmasından hoşlanmaz, eli öpülsün divan durulsun istemezdi.”( Hz. Peygamberin şemali, Ali Yandım)

-“ Peygamber(as) da dünya hırsı yoktu. O, dünyaya ait miras bırakmadı. Veda hutbesin de! “ Size iki şey bırakıyorum, Kur’an ve sünnetim. Bunlara uyarsanız yolunuzu saptırmazsınız” Buyurdu.”

“ Son anlarında :” Namaza, namaza dikkat edin, idareniz altındakilere, elinizin altındakilere iyi davranın. Onlar hakkında Allah tan korkun” buyurmuştur.” ( Ramuz el- Ehadis: 562/10)

-“ Kardeşinin utangaçlığından şikayet eden birine Peygamber

(as):

-Onu bırak varsın utansın. Zira haya imandandır. Haya hayır getirir.” Buyurmuştur. (RSalihin:684)

-“ Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime sarılırsa şehid ecri alır” buyurmuştur. (B.Hadis Külliyatı:1/45)

-“ Sünnetimi terk ederseniz, sapıttınız gittiniz demektir” buyurmuştur. (Müslim Mesacid:257) Ne diyor Cenab-ı Allah:

-“ Ey iman edenler Allaha ve Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed:33)

-“Peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela inmesinden veya üzerlerine açıklı  bir azap inmesini istemekten sakınsınlar” ( Nur:63)

 -“ Kim Allaha ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah’ın kendilerine lütufta bulunduğu, Peygamberlerle, Sıdıklarla, Salihlerle ve şehitlerle beraberdirler. Bu ne güzel beraberliktir.”( Nisa:69)

Her insan gibi peygamber(as) görevini tamamladıktan sonra bu dünyadan ayrılma vakti gelince, mezarlığa gitti, onlara selam verdi. ”Yakında yanınıza geleceğiz İnşallah” dedi. Ashab ile helalleşti. Yedi dirhem parası vardı. Sadaka olarak verdi.

Ruhunu teslim ettikten sonra Hz. Ebu Bekir(r.a): “ Hayatın gibi ölümünde güzel” dedi ve kendini tutamadı.

Hz. Osman (ra) dili tutuldu Hz. Ali (ra) dondu kaldı

Hz. Ömer (ra) ölümünü kabullenemedi 

İşte güzel insan. İşte güzel hayat. İşte güzel bir son. Allah’ım bizi onun şefaatinden ayırma!

Allah’ım bizi sana kul, Rasülüne ümmet eyle!

Sallalla hü aleyhi vessellem.

Sallalla hü aleyhi vessellem. Sallalla hü aleyhi vessellem.

Esseletü vesselemü aleyke ya Rasüllellah

Esseletü vesselemü aleyke ya Habib Allah Esseletü vesselemü aleyke ya seyyidel’evveline velahinin.

Velhamdulillahi Rabbil alemin. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir