İFFETİN KORUNMASI

Son zamanlarda iffet, fazilet, meziyet sadece çocuklara verilen isim olmuştur.

Kuran’da Cenab-ı Allah haber veriyor:

  • “Öyle bir nesil gelecek ki, bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapkınlıklarının cezasını çekecekler.” (Meryem: 59)

Günah haram azap bilinmeyince nefsin arzu ve istekleri öne çıkar. İnsanı şeytan yönetmeye başlar.

Müslüman için Kuran’da şöyle buyurulur:

  • “Mümin iffetini korur.” (Mümin: 5) 

Çünkü Allahtan korkar, kabri, cehennemi düşünür.

Bir ayette Allah’ını bilenlerin zina etmeyeceğini ifade ile: “Allah’ın has kulları zina etmez” buyurulur. (Furkan: 68)

Yusuf (as) bir imtihandan geçti Zeliha kapıyı kilitleyip “hadi seninim gel dedi!” dedi. Yusuf (as) ona: “Ben Allah’tan korkarım. Bu işi yapmaktan Allah’a sığınırım” cevabını verdi. Cenab-ı Allah da onu mükâfatlandırdı.

Bir ayette:

  • “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız” (Nisa:31) buyurulmuştur.

Günahın gönülden geçinilmesinden, anlatılıp kötü örnek olmaktan, sözünü etmekten kaçınılmazsa, günaha düşülür. Cenab-ı Allah şöyle uyarıyor:

  • “Allah kötü sözün söylenmesini sevmez.” (Nisa: 148)

Önce insan kendini kötülüklerden günahlardan ve haramlardan kendini korumalı. Sorumluluk makamındakiler eli altındakileri korumalı. Ana baba evlatlarını korumalı, büyükler küçükleri korumalı. Bu sorumluluk hepimizindir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir