İÇİNDE ALLAH ZİKREDİLEN EVLE ZİKREDİLMEYEN EVİN FARKI

Peygamberimiz şöyle buyurur :

  1. ―İçinde Allah zikredilen evlerin misali ile, içlerinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir.‖ (Buhari Deavat:66)+(Ramuz:391/2)
  2. Bir hadislerinde Peygamberimiz : ―Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman onlardan istifade ediniz. Cennet bahçeleri, zikir meclisleridir.‖ (Tırmizi, Deâvat:82)
  3. ―Bir cemaat, oturup Allah’ı zikrederse mutlaka melekler etrafını sarar, Allah’ın rahmeti iner, Allah onları melekleri yanında anar.‖ (K. Sitte:1943)
  4. ―Gafiller arasında Allah’ı zikreden kimse, cephede arkadaşları kaçtığı halde sebat eden gibidir.‖ (Ramuz:285/4)
  5. ―Rabbinizi zikredenle etmeyenin hali ölü ile diri arasındaki fark gibidir.‖ (R. Salihın:1463) + (K.Sitte:6/1944)

Kur’an’da da :

  1. ―Kim Rabbine zikirden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.‖

(Cin:17)

  • ―Kim Allah’ı anmaktan yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz.artık o şeytan her zaman onunla beraberdir.‖ (Zuhruf:36) buyrulmuştur.

Demek ki, zikir azaptan kurtarıyor, şeytanın zarar vermesinden koruyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir