İBADETLERİN KEFARETLERİ

        Kefaret, ceza ödemek ve hatayı telafi etmek, zararı gidermek demektir.

     Bazı ibadetlerin kefareti şöyledir:

  • Namazın kefareti yoktur. Terk edilen veya vaktinde kılınamayan namaz kaza edilir.
  • Oruç tutulmadıysa o günkü oruç kaza edilir. Oruç bile bile bozulduysa 60+1 keffaret orucu tutulur. Oruç tutamayacak kadar yaşlı, iyileşme ümidi olmayan hasta bir oruç için sabah akşam bir fakiri doyurur ve bir fidye verir.
  • Yanlışlıkla birini öldüren, ölenin ailesine diyet öder ve altmış gün ardı ardına oruç tutar. Bunları yapacak güçte olmayan tevbe istiğfar eder. (Nisa:92)
  • Hanımının mahrem yerini anasına benzeterek boşayan ya atmış gün oruç tutar veya altmış fakiri sabah akşam doyurur.
  • İhramlı iken yasağı çiğneyen işlediği suça göre kefaret öder.
  • Ettiği yemini bozan, on fakiri sabah akşam doyurur veya on fakiri giydirir. Buna gücü yetmeyen peş peşe üç gün oruç tutar.
  • Adak adayan, adadığı şeyi, verdiği sözü yerine getirir. Böylece borcunu ödemiş olur.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir