İBADETLERDE BAZI KOLAYLIKLAR

Bir insanın, ne durumda olursa olsun namaz kılabilmesi için gereken kolaylıklar gösterilmiştir.

Zaten Allah, yapılamacayacak bir şeyi emretmemiştir. Gücü olmayana, yapamayana emir de yoktur. Sorumluluk da yoktur.

Dinin emir ve yasakları konusunda yapılamayacak bir emir de yoktur. Yasak da yoktur. Her şey insanın gücü dahilindedir.

Namaz gibi, oruç gibi ibadetler, kaza olarak yerine getirme imkânı tanınmıştır.

Namazda, oruçta vekalet olmaz. Yani kimse kimsenin namazını kılıp, orucunu tutamaz.

Zekât, Kurban, Sadaka da vekâlet caizdir. Hasta ve acz halinde hac için vekil caizdir. (Osmanlı padişahlarının hiçbiri hacca gitmemiştir. Sebebi de o zamanın fetva makamı olan şeyhülislamlar, milleti, milletin işlerinin sırt üstü bırakılmaması, başsız kalmaması için izin vermemişlerdir.) Hac için vekaleti, çok ihtiyar, iyileşmeyecek kadar hasta ve mahremi olmayan kadın verebilir.

İbadeti keyfi terk olmaz. Mazereti nedeniyle oruç tutamayan hasta, yolcu, hayız ve nifaslı, birde tedavi gören, ve çocuk emziren, hamile olan orucu kazaya bırakır.

Kadına Cuma, bayram, cenaze ve cemaatle namaz zorunlu değil. Hayız ve nifaslı, orucunu kaza eder. Namazını kaza etmez.

Dul ve bekâr kadın, haceti asliyeyi (bir yıllık gideri) zekât dışı bırakır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir