İbadetin sevabını yok eden şeyler

Cenab-ı Allah kulunun her amelini kabul etmez. Bir şey Allah için, Allah rızasını kazanma arzusuyla yapılmazsa o amelin sevabı olmaz.

Peygamber (as); “sizden biri bir amel yaparsa güzel yapsın. Allah ancak amelin ihlaslı olanını kabul eder” buyurmuştur.

Amelini ihlasla yapmayan için Cenab-ı Allah: “Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur buyurur. (Casiye:3)

Peygamber (as):

-“Allah içinde zerre kadar riya olanın amelini kabul etmez.” (Müslim:1/93)

Kur’an’da:

-“Ey insanlar! Sadakaları başa kakmak eziyet ederek insanlara gösterişte bulunmak maksadı ile boşa çıkarmayın” (Bakara:264)

Allah Resulü bin hadislerinde:

“Altı şey ameli mahveder:

*Başkalarının ayıbı ile meşgul olmak.

*Kalp katılığı

*Dünya sevgisi

*Haya azlığı

*Uzun emek

*Zalimin zulmünün devamı” buyurmuştur. (Ramuz:291/3)

Bir hadislerinde de:

-“Birşey vardır ki, kimde bulunmazsa ameli ona fayda vermez;

*Kendisini günahlardan alıkoyan takva,

*İyi geçinmeyi sağlayan güzel ahlak,

*ihtiyaç sahibini karşılayan yumuşaklık” (age:262/11)

Günahlar sevapları, sevapların günahları giderdiği gibi giderir.

Tadil-i erkana uyulmadan kılınan namazın sevabı olmaz.

Sadece sağlık için oruç tutanın sevabı olmaz.

Helal para ile gidilmeyen haccın sevabı olmaz. Ticaret maksadı ile de gidilirse onunda sevabı olmaz.

Dünya menfaati düşünülerek yapılan ibadetin sevabı olmaz.

Ahlakı kötü olanın yaptığı iyiliğin sevabı olmaz. Peygamber (as): “Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozar” buyurur. (Ramuz:97/4)

Bir hadislerin dede: “Binada haram taş kullanmaktan sakının. Zira haram taş, yıkılma sebebidir” demiştir. (Age:14/1)

Bir işe kul hakkı karışırsa o işin hayrı olmaz.

İşinde yalan söyleyenin amelinde hayır olmaz.

Hasetçinin ameli sevabı götürür peygamber (as): “Hased ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevapları yer bitirir” buyurur. (Ramuz:279/7)

“Bir lokma haram yiyenin kırk gün namazı, duası kabul olmaz. Haramın  bitirdiği et cehenneme layıktır.” (R. Salihin:1883)

“Bir kimsenin satın aldığı on dirhemlik elbisede bir dirhem haram olsa, o elbise ile kıldığı namaz kabul olmaz.” (Ramuz:404/2)

Buyuran Peygamber (as) amellerin boşa gitmemesi için bizi uyarmıştır.

Mevlana şöyle der: “İnsanların çoğu bedenlerinin ölmesinden korkarlar. Asıl korkulması gereken şey kalplerin ölümüdür.”

Bir Allah dostu da: “İnsanlar bedeni ölene ağlıyor da kalbi ölene ağlamıyor. Felaket kalbin ölümüdür” demiş.

İbrahim Ethem’e Basra halkı dualarının kabul olmamasının sebebini soruyor, o da şu cevabı veriyor.

“Çünkü sizin kalbiniz şu sebeplerle ölmüş;

1-Allah’a inanıyorsunuz ama kulluk etmiyorsunuz.

2-Kur’an okuyorsunuz ama onunla amel etmiyorsunuz.

3-Peygamberin ümmetiyiz diyorsunuz ama sünneti ile amel etmiyorsunuz.

4-Allah’ın nimetini yiyorsunuz ama ona uymuyorsunuz.

5-Şeytanı düşman biliyorsunuz ama ona uyuyorsunuz.

6-Cennete girmek istiyorsunuz ama cennet için hazırlık yapmıyorsunuz.

7-Cehennem var diyorsunuz ama ondan uzaklaştıracak iş yapmıyorsunuz.

8-Ölümü hak biliyorsunuz ama onun için hazırlık yapmıyorsunuz.

9-İnsanların kusurları ile uğraşıyorsunuz ama kendi kusurlarınızı görmüyorsunuz.

10-Ölenleri gömüyorsunuz ama ondan ibret almıyorsunuz. Allah sizin duanızı nasıl kabul etsin!”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir