Hz. PEYGAMBERİN DİLİNDEN, HADİSLERLE ZEKAT

Peygamberimiz (s.a) şöyle buyurmuştur:

 1. ―Malının zekatını verdiğinde onun şerrini kendisinden gidermiş olursun.‖ (Ramuz el Hadis:26/4)
 2. ―Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin, mallarınızı Zekât ile koruyun. Zira onlar sizden kötülükleri ve hastalıkları def eder.‖ (Age:283/1)
 3. ―Allah faiz yiyene, yedirene, senedi yazana ve malının zekâtını vermeyene lânet etsin.‖ (Age:283/1)
 4. ―Bir kavim mallarının zekatını vermezse, bu sebepten rahmetten mahrum edilirler.‖ (Age:351/10)
 5. ―Telef olan mal, zekatı verilmediği için telef olmuştur. Onun için malınızı zekatla koruyun.‖ (Age:189/27, 374/2)
 6. ―Bütün hataların aslı,dünya sevgisidir. Bütün fitne ve karışıkların temeli de zekat ve öşürleri vermemektir.‖ (İslam İlmihali, Fikri Yavuz:144)
 7. ―İslâm beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri de zekat vermektir.‖ (Buhariİman:1)

Bir hadislerinde de şöyle demiştir:

 • ―Ez-zekâti kantaratü‘l-İslâm‖ Manası : ―Zekat İslâm‘ın köprüsüdür.‖
 • ―Örtünecek bir elbise, açlığınızı giderecek yiyecek ve sıcaktan soğuktan korunacak bir evden başka herşeyden sorulacaksınız.‖
 • ―Zekatı verilmeyen mal, yılan şekline girip, o kişinin boynuna dolanacak ve ben, senin biriktirdiğin malınım‖ diyecek.

Kıyamet günü zekatı verilmemiş mal, halka yapılıp sahibinin boynuna geçirilecek‖ (Buhari Zekat:3)

Demek ki Allah Rasülünün ifadesine göre Zekât:

 • İerri def eder,       -Zekat vermeyen

lanetlenmiştir.

 • Malı korur,

-Zekat verilmeyince rahmet – Azaptan kurtarır, yağmaz.

 • Malı haktan temizler,       -Zekat verilmeyince mal

telef olur.

-Malın artmasına neden

olur,                                         -Zekat verilmeyince fitneye

sebep olur.

 • Malın şükrü eda edilmiş

    olur,                                       -Zekat verilmeyince yılan

olup vermeyenin boynuna – Toplumda kini önler. dolanır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir