HZ. PEYGAMBERE UYMAK

Peygamber (as) a uymak Cenab-ı Allah’ın emridir. Her Müslüman Peygambere itaaften ve O’nun sünnetini işlemekten sorumludur. Fıtrata en uygun hayat peygamberin sünneti üzere yaşayan hayattır.

Peygambere uymakla ilgili Kur’an da 60 ‘a yakın ayet vardır.

Meselâ;

-“ De ki, Allah’a ve Resulüne itaat edin ! Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. “( A’l-i imran: 31-32 )

-“ Rasüle itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa : 80 )

-“ Allah ve Rasülü’nü incitenlerle Allah dünya ve ahirette lânet etmiş ve onlar için zelil eden alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”

-“ Allah ve Rasülüne itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” ( Muhammed:33)

Bu ayetler sadece birkaç örnektir. Peygamber (as) da şöyle buyurur: 

-“ Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yerine getirin.” ( Buhari İtizam:2)

-“ Size bir şey yapmanızı emrettiğimde, ona mümkün olduğunca uyun. Bir şeyden sandırdığımda ondan mümkün olduğunca

kaçının” demiştir. ( Siret Ans: 2/528) Enes (ra) da şöyle der:

-“İnsanlar kendilerine bi’at ettiklerinde ( Müslüman olup

İslâm’ı benimsediklerinde) onlara “ elimden geldiği kadar” sözünü söylettirdi.”( Ramuz el-Ehadis: 528/3 ) Bir hadislerinde şöyle buyurur:

-“ Bana ancak mümin muhabbet eder. Bana ancak münafık olan kimse buğz eder.” (Seçme Hadisler: 106/58)

Peygamber (as) a uymayanlarda zarar görmüştür. Peygamberimizde bir Cuma hutbesinde özet olarak şöyle demiştir:

-“ Allah’a ve Rasûlü’ne itaat eden, muhakkak doğru yolu bulmuştur. Allah’a ve Rasûlü’ne muhalefet eden de azgınlık ve taşkınlığa uğramış, sapıklıktan sapıklığa düşmüştür.” Allah’ın elçisi bir gün arkadaşlarına:

-“İstemeyenler hariç bütün ümmetim cennete girer” der. Oradakiler:

-Ey Allah’ın elçisi kim istemez? derler.

-Bana itaat eden cennete girer, itaat etmeyen ise cenneti istememiş demektir, buyururlar.

Allah Rasülü şöyle haber veriyor:

-“ Bir zaman gelecek bir gurup, benim sünnetimden başka yollara tabi olacaklar. Ümmetimi benim yolumdan başka yollara götürecekler.” ( Müslim: 1847)

-“ Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benim yolumu terk etmiştir. O benden değildir.” ( Buhari Nikah:1 )

Peygamber (as) a uyanlar ve O’na itaat edenlerin Cenab-ı Allah şu müjdeyi veriyor: 

“Kim Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaştır.(Nisa:69)

Sünnete uymak peygambere itaat etmek görevimizdir. Peygambere uyanlar kurtulmuş uymayanlar helak olmuştur. Hz. Sevban Peygamber’e uydu müjdeler aldı. Peygamber(as) Ona: 

-Kişi sevdiği ile beraberdir” dedi.

-Hz. Ömer(ra) : “ Eşeğim Müslüman olsa ben olmam “ diyordu. Peygambere teslim oldu kurtuldu. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri oldu.

Eğer Ebu Cehil, Ebu Lehep de Allah Rasûlü’ne tabii olsalardı, belki onlar da cennetle müjdelenenlerden olurdu.

Sahabe Peygambeere uydu. Asr-ı Saadet yaşadı. Uymasyanlar Cahiliye devrinin pisliklerinden kurtulamadı.

Ebu Lehep uymadı, Tebbet suresi nâzil oldu.

Ebu Cehil uymadı, yandı kavruldu.

Salebe ters düştü, cenaze namazı kılınma noktasına geldi.

   Selçuklu, Osmanlı, Peygamberin emanetlerine sahip çıktı uzun ömürlü imparatorluk nasip oldu. Huzuru içinde yaşadılar ve yaşattılar. Peygamber (as) dan  uzaklaştık üç kıtayı bırakıp Anadolu’ya sıkıştık. Peygamber unutuldu, cahiliye devrinin kötülükleri geri geldi. 

Eğer sünnete itibar etmezsek hayatımız da yer vermez, terk edersek, peygamber (as) bizi tanıyamamış dolayısıyla şefaat etmez. Rabbim bizi peygamber(as) dan yolundan sünnetinden ayırma, şefaatinden mahrum etme. 

Açan çiçeklere meyva

Verilmiyor Muhammed’siz

Hak’tan gelen derde devâ

Bulunmuyor Muhammed’siz.

Çok meşgul ol Kur’an ile  Seherlerde figan ile 

Son nefeste iman ile.

Hakikattir Cemallullah Ağlayanlar görür vallah

Çünkü böyle diyor Allah

Gülünmüyor Muhammed’siz.

Irak cennetin yolları 

Gider mütteki kulları Cennette tûba dalları

Eğilmiyor Muhammed’siz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir