HZ. MUHAMMEDİN’İN İNSANA BAKIŞI

Rasulullah (sav) dil, din, ırak ve renk farkı gözetmeden insanları korumuş ve himaye etmiştir. Yaptığı anlaşmalardan bazı örnekler:

Necran halkı ile yaptığı anlaşmadan:

Madde 5– Onlardan ödünç alınan şeylerde herhangi bir zarar, ya da kayıp elçilerim tarafından ödenecektir.

Madde 6- Necran halkının canları, malları ve inançları Allah Rasulunün koruması altındadır. 

Madde 7- İbadet yerleri ve dini hürriyetleri de korunacaktır. 

Madde 9- Mülkiyetlerine dokunulmayacaktır. 

Madde 11- Haksızlık yapmalarına ve onlara haksızlık yapılmasına izin verilmeyecektir. (şahitler:

Ebi Süfyan, Gayyab Amr)

* * * * *

Maknalı Beni Cüneyh’le Sulhdan: 

Madde 3- Allah Rasulü sizi affetmiştir. 

Madde 4- Size karşı hiçbir zulüm ve tecavüz olmayacaktır. 

* * * * *

Yahudi Beni: Gadiy ile Sulhdan:

Madde 5- Ülkelerinden sürgün edilemezler. 

* * * * *

Beni Ariz ile Sulhtan:

Madde 4- Herhangi bir saldırıya konu olmayacaklardır. 

Ezruh halkı ile sulhdan: 

Madde 4- Halk, Allah ve Rasulü Muhammedin himayesi altındadır. 

Madde 7- Anlaşmaya bağlı kaldıkları müddetçe emniyet altında olacaklardır. İhlal halinde savaştan önce kendilerine haber verilecektir. 

* * * * *

Medine Yahudileri ile yapılan anlaşmadan 

Madde 17- Yahudilerden bize tabi olanlar yardım ve eşitliği hak kazanırlar. Zulme uğramazlar. Düşmanlarına da yardım edilmez. 

Madde 22- Hiçbir müşrik bir Kureyşli’nin mal ve canını himaye altına alamaz. 

* * * * *

Bahila halkı ile yapılan sulhtan:

Madde 3- Hepiniz Allah’ın himayesi altındasınız. Allah’ın Rasulü Muhammed sizi her türlü zorbalıktan koruyacaktır.

Allah Rasulü, müslim ve gayr-i müslim kimselerle anlaşmalar yapmış, yaptığı her anlaşmaya sadık kalmıştır. Anlaşmayı bozanlara da saldırmadan haber vermiştir. Ayrıca anlaşmada o yer halkının aleyhine olacak hiçbir madde koymamıştır. Bu durum müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır. 

Allah Rasulü bütün insanlığa peygamber ve rahmet olarak gönderilmiştir. 

Afzalur Rahman

Siret Ansiklopedisi 1/443-1996 Nisan. İst.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir