Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in Görevleri

Kur’an’da şöyle bildirilir:

  • “Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz.”   (Al-i İmran: 161) Bu ayete göre peygamber Allah’tan aldığı emirleri aynen insanlara bildirmekle görevlidir.
  • Bir ayette de: “Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik”   (Ahzab: 45-46) – “… peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O’na ve Kur’an’a uyanlar kurtuluşa erenlerdir.”   (A’raf: 157)
  • “… peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının.

Allah’tan korkun çünkü Allah’ın azabı çetindir.”   (Haşr: 7)

Bu ayetlere göre; müjdecidir, uyarıcıdır, davetçidir, etrafını aydınlatan bir nurdur. O, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Faydalı şeyleri helal, zararlı şeyleri haram kılar. İnsanları sıkıntı veren şeylerden kurtarır, mutluluğa götürür.

c)      Peygamber efendimiz (as) niçin gönderilmiştir:

Cenab-ı Allah: “Rasûlüme uyun ki doğru yolu bulasınız.”   (A’raf: 158)

  • “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”   (Sebe: 28)
  • “Biz seni Âlemlere rahmet olarak gönderdik.”   (Enbiya: 107) buyuruyor.

Din peygambersiz olmaz. Dini yaşamada iyiyi kötüyü, haramı helali birbirinden ayırmada ve ahiret bilgilerini öğrenmede mutlaka peygambere ihtiyaç vardır.

Peygamber (as): “Ben rahmet peygamberiyim” demiştir.   (Müslim, Birr: 87)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir